Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Så styrs Sverige

Skapad 2020-11-08 18:43 i Katarina Norra skola Stockholm Grundskolor
Detta är en mall med rubriker som används av alla ämnen i skolan. Den kopplas till matris för bedömning.
Grundskola 4 – 9 Samhällskunskap
Vi arbetar med Sveriges statsskick

Innehåll

Undervisningen (Konkretisering av läroplan)

I undervisning kommer du att lära dig om... (Vad?)

- Demokrati/diktatur

- Hur val i Sverige går till

- Hur riksdagens fungerar, vilka som får sitta där, vad jobbar de med

- Hur går det till att fatta ett beslut i riksdagen  

- Kommunen Landsting/Region och deras uppgifter

I undervisningen kommer vi att... (Hur?)

- Ha föreläsningar

- Göra uppgifter/Diskutera

- Se filmer 

Bedömning

Du kommer visa dina kunskaper/förmågor på följande sätt (Hur?)

- I diskussioner, visa hur du tänker och våga ställa frågor. 

-På skrivuppgifter t.ex. uppgifter som ni får på lektionstid och prov

Följande kommer att bedömas (Vad?)

- Diskussioner och frågor 

- Prov

Se matris!

Matriser

Sh
Samhällskunskapmatris år 4-6

Strukturer i samhället
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom olika samhällsstrukturer.
Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom olika samhällsstrukturer.
Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom olika samhällsstrukturer.
Samhällsvetenskapliga begrepp
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett väl fungerande sätt.
Möjlighet att påverka - samt förhållande som begränsar möjlighet att påverka
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Eleven kan utifrån något givet exempel föra enkla resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.
Eleven kan utifrån något givet exempel föra utvecklade resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.
Eleven kan utifrån något givet exempel föra välutvecklade och nyanserade resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.
Demokrati
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Eleven har grundläggande kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra enkla resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
Eleven har goda kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra utvecklade resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
Eleven har mycket goda kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: