Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi- Hur och var bor du?

Skapad 2020-11-08 19:00 i Östra Stenhagen grundsärskola Uppsala
Grundsärskola 4 – 6 Samhällsorienterande ämnen
Detta är ett arbetsområde inom geografi där du ska jobba med kartan. Det innebär att jobba med kartans uppbyggnad, väderstreck och symboler. Att känna till våra världshav, kontinenter och andra kända plaster för eleven. Vi ska även ta reda på mer om vårt land Sverige.

Innehåll

Målet är att du ska kunna:

 • Namnge våra världshav.
 • Namnge våra kontinenter.
 • Namnge världsdelarna
 • Namnge några olika landskap i Sverige
 • Visa på en karta var olika länder ligger och nämna deras huvudstäder.
 • Ge exempel på olika förutsättningar som människor har i olika delar av världen.
 • Känna till skillnaden mellan naturlandskap och kulturlandskap

Arbetssätt och undervisning:

 • Titta på bilder/bildspel
 • Se filmer
 • Samtala och reflektera 
 • Enskilda uppgifter
 • Läsa texter och svara på frågor.
 • Fältstudier
 • Praktiska övningar.

Du ska visa förmågor:

Du reflekterar och bearbetar dina tankar kring arbetsområden genom:

 • att jämföra olika förutsättningar i olika länder/miljöer, jämför likheter och skillnader.at
 • att redovisa och genomföra dina uppgifter.

Din kommunikativa förmågan

 •  att aktivt delta i arbetet genom samtal om arbetsområden.
 •  att ställa frågor och lyssna på läraren och kamrater.
 • att lära dig nya ämnesspecifika ord begrepp och symboler.

Din Sociala förmågan

 • att arbeta i grupp. 
 • att ta ansvar genom att genomföra och slutföra arbetsuppgifter. 

Bedömning:

Formativ:

 • Medverkande på lektioner
 • Samtal
 • Arbetsmaterial
 • Kamratbedömning

Summativ:

 • Medverkan på lektioner
 • Elevens arbete
 • Elevens utvärdering

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • jämföra och reflektera över olika geografiska förhållanden, platser, regioner och levnadsvillkor,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Orientera sig i närmiljön med hjälp av vägbeskrivningar och kartor, såväl med som utan digitala verktyg. Namn och läge på platser i närmiljön. Storleksrelationer och väderstreck.
  SO  1-6
 • Jordgloben. Namn på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
  SO  1-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan medverka i att använda kartor och andra källor för att orientera sig och för att visa på någon plats och något land med betydelse för eleven.
  SO  E 6
 • Eleven medverkar också i att genomföra enkla fältstudier i natur- och kulturlandskap.
  SO  E 6
 • Dessutom bidrar eleven till resonemang om förutsättningar för befolkning och bebyggelse i Sverige.
  SO  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: