Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

FPP Español 7, Día 5-8

Skapad 2020-11-08 20:20 i Folkungaskolan Linköping
Grundskola 7 – 9 Moderna språk - språkval
Vi fortsätter att följa Alma Strand och hennes familj på deras resa i Málaga. Under detta arbetsområde kommer vi att fokusera på Día 5 - Día 8, där vi bl.a lär oss att handla på en marknad, beskriva en stad/ett land samt ställa och besvara frågor kring vår familj. Vi lär oss även att använda regelbundna verb i presens.

Innehåll

Vad ska du lära dig?

Vi fortsätter att följa Alma Strand och hennes familj på deras resa i Málaga. Under detta arbetsområde kommer vi att fokusera på Día 5 - Día 8, där vi lär oss:

 

 • Frukter
 • Att kunna handla på en marknad
 • Att kunna beskriva och berätta om ett land/en stad
 • Familj- och släktord
 • Be om och ge telefonnummer
 • Fritidsintressen
 • Klockan
 • Tidsuttryck
 • Grundläggande grammatik: substantiv i plural, personliga pronomen, AR-, ER- och IR-verb i presens (nutid).Verben ser, jugar och hacer. Genitiv.

 

Varför ska du lära dig det?

Innehållet i detta område är viktigt därför att du lär dig de första grunderna för att kunna använda språket i både tal och skrift. För att förstå och kunna kommunicera på spanska behöver du också lära dig mer om kulturen och hur det är att leva i spansktalande länder. Med hjälp av den här kunskapen, ett grundläggande ordförråd samt grundläggande grammatikkunskaper, kommer du att vidareutveckla din förmåga att förstå och själv använda språket.

 

Hur ska du lära dig det?

Vi varierar arbete i helklass, mindre grupper, par och individuellt. Vi övar samtliga förmågor; läsa, lyssna, skriva och tala, regelbundet och på olika sätt. 

 

Glosor ges och testas regelbundet för att arbeta aktivt med att utöka ordförrådet.

 

Vilket material kommer du använda?

 • Dos semanas en Julio 7, kapitel 5-8. Textbok, övningsbok samt digitala övningar.
 • Andra digitala resurser (t.ex. urskola.se)
 • Google Classroom

 

Hur ska området bedömas?

 • Du visar dina kunskaper kontinuerligt, både muntligt och skriftligt. Skriftligt genom olika typer av uppgifter/övningar. Muntligt genom t ex diskussioner i helklass och i smågrupper. Vissa övningar vi gör samlas in och utgör underlag för betygssättning.

 • Vi genomför övningar i läs- och hörförståelse regelbundet under lektionstid. Dessa samlas in och utgör underlag för betygsättning.

 • Skriftlig uppgift måndag v.47

 

Hur ska återkoppling ges?

 • Muntligt/skriftligt under arbetsområdets gång
 • Resultat på hör- och läsförståelsetest samt läxförhör finns i Google formulär / Google Classroom.
 • Kunskapsmatris efter områdets avslut.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: