Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gramatiken - Pronomen

Skapad 2020-11-08 20:47 i Roslagsskolan Norrtälje
Grundskola 7 – 9 Modersmål
Under det här perioden kommer vi att jobba med pronomen. Du kommer att lära dig vad om är pronomen på modersmålet, olika typer av pronomen, deras olika böjningar enlig kasus, samt jämför deras skillnader och likheter med de svenska pronomen. Temat avslutas med prov.

Innehåll

Tidsperiod v.45-51

Vi jobbar med , stärker elevernas språk,förbättrar deras ordförråd samt  och väcker intresse för vidare utveckling i språk förmågor.

Arbetssätt

 • Muntliga genomgångar/undervisning av lärare
 • Arbeta enskilt i arbetsböcker/häften

 

Bedömning

 • Din insats, diskussioner och aktivitet under lektionstid.
 • Skriftligt prov v. 48/49

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskan. Ordbildning och meningsbyggnad på modersmålet i jämförelse med svenskan.
  Ml  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Ml  7-9
 • Kunskapskrav
 • Genom att på ett i huvudsak fungerande sätt jämföra och översätta ord, begrepp och fraser mellan modersmålet och svenska kan eleven föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska.
  Ml  E 9
 • Eleven kan med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett enkelt sätt.
  Ml  E 9
 • Genom att på ett relativt väl fungerande sätt jämföra och översätta ord, begrepp och fraser mellan modersmålet och svenska kan eleven föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska.
  Ml  C 9
 • Eleven kan med en ändamålsenlig kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett utvecklat sätt.
  Ml  C 9
 • Genom att på ett väl fungerande sätt jämföra och översätta ord, begrepp och fraser mellan modersmålet och svenska kan eleven föra välutvecklat och väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska.
  Ml  A 9
 • Eleven kan med en ändamålsenlig och effektiv kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett välutvecklat sätt.
  Ml  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: