Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelskspråkiga länder

Skapad 2020-11-08 21:07 i Jakobsgårdskolan utv Borlänge
Vi kommer ta reda på fakta om två engelskspråkiga länder. Vi ska bilda oss en uppfattning om länderna
Grundskola 4 – 6 Svenska Engelska
There are many english speaking countries in the world like Canada, USA, Great Britain, Australia, New Zeeland but also countries like India, Pakistan, Bahamas, Nigeria.

Innehåll

Syfte

Vi ska skaffa oss en uppfattning om hur ser det ut i olika länder där engelska används som förstaspråk och jämföra med Sverige.

 

Arbetsgång

You are going to make a presentation of an english speaking country. You are going to do it in google presentation. I have listed a couple of websites below that you can use if you want to. 

In your presentation you are going to tell us some facts about you country like:

 • What countries are next to your country 
 • how big it is,
 • how many people live there,
 • what language they speak (except from english)
 • show us a map of you country
 • something worth seeing in your country
 • Compare your country with Sweden, reflect on similarities and diffrences.

Extra

 • why do they speak english, 
 • tell us some about the nature and climate.
 • tell us some about the culture,

In the end you have to have a source reference

Vi söker fakta genom att

- se på film "Här är mitt land" med engelskt tal,

- läsa i läroboken " What´s up"

- söka på nätet, till exempel www.landguiden.se  

Det färdiga resultatet ska bli en plansch eller en Powerpoint-presentation.

 

Bedömning

Jag kommer att bedöma dina muntliga kunskaper när jag tittar på din presentation. Ditt sätt att bearbeta texter gör jag löpande under tiden vi arbetar och din skriftliga förmåga ser jag både när du arbetar och i din presentation.  Vilka sidor du väljer att arbeta med ser jag i din källförteckning. 

Se matris nedan

 

Fakta

Vi ska ta reda på:

Geografi/kartan med stora städer, natur mm.

Sevärdheter/kända platser.

Kända personer.

Skola-jämföra med den svenska skolan.

Djur.

Egen valfri rubrik.

Jämföra landet med vårt eget land samt andra engelsktalande länder, reflektera över olikheter samt likheter.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  En  E 6
 • Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  En  C 6
 • Eleven kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  En  A 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då utvecklade resonemang om informationens användbarhet
  Sv  C 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då välutvecklade resonemang om informationens användbarhet.
  Sv  A 6

Matriser

Sv En
Matris Engelska

Bedömningen avser

1
2
3
Förmåga att
• reflektera över livsvillkor, samhälls-frågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
 • En
 • En  4-6
 • En  E 6
 • En  C 6
 • En  A 6
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  C 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
 • Sv  A 6
 • Sv  A 6
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områd-en där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

Sv En
Svenska

Söka information

1
2
3
 • Sv
 • Sv  4-6
Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation.
Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll och väl fungerande struktur samt god språklig variation.
 • Sv
 • Sv  4-6
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då utvecklade resonemang om informationens användbarhet.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då välutvecklade resonemang om informationens användbarhet.

Faktatexter

1
2
3
 • Sv
 • Sv  4-6
Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar, egna formuleringar och relativt god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Sammanställningarna innehåller välutvecklade beskrivningar, egna formuleringar och god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.

Presentationer

1
2
3
 • Sv
 • Sv  4-6
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och relativt god anpassning till syfte och mottagare.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och god anpassning till syfte och mottagare.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: