Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rörelseapparaten: skelett-leder-muskler

Skapad 2020-11-08 20:48 i Vittra Sollentuna Grundskolor
Liv och hälsa
Grundskola F – 9
Inom IDH-teorin har ni möjlighet att öka kunskapen om den. Höstterminens idrotts teori handlar om hur skelettet ger stöd till kroppen, hur lederna gör rörliga oss och hur musklerna utför själva rörelserna.

Innehåll

Öppna uppgiften och läsa den PPT  -  Rörelseapparaten - jag har delat med er.

Uppgifter

  • Rörelseapparaten: skelett - leder - muskel

Matriser

Rörelseapparaten: skelett-leder-muskler

Rubrik Liv och hälsa

E
C
A
Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge enkla beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
Eleven kan på ett relativt väl fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge utvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
Eleven kan på ett väl fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge välutvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
Ny aspekt
Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den
Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: