Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språksamling - Före Bornholm

Skapad 2020-11-09 07:44 i Förskolan Granen Östhammar
Planering för Före Bornholmsmodellen och språksamling.
Förskola
Alla förskolor i Östhammars kommun har fått i uppdrag att arbeta med Före Bornholm. Bornholmsmodellen lägger grunden för barnens begynnande läs-, skriv- och talinlärning. Bornholm lägger fokus på läran om talets, texten och sångens ljud (fonologisk medvetenhet).

Innehåll

Bakgrund och syfte

Varför ska vi arbeta med det här?

Före Bornholm är ett språkutvecklande material som lägger grunden till barnens läs-, skriv-, och talinlärning. Språkutveckling är också en bra förutsättning för att stimulera barnens samspel och gemenskap. 

 

Mål

 Vårt mål med Före Bornholmsmodellen är att barnen ska utveckla sin förmåga att lyssna, ge uttryck för sina egna uppfattningar och utveckla sitt ordförråd. 

• Bli medveten om att ord rimmar

• Bli uppmärksamma på ljud och fonem

• Kunna återberätta en saga på olika sätt

• Lära känna nya ord och ordförståelse

• Intressera sig för skriftspråket 

Metod

Hur ska vi göra?

Vi använder oss av boken Före Bornholmsmodellen och det färdiga materialet som erbjuds. Vi lägger även till material som vi anser behövs. 

Vad ska vi göra?

• Tydlig början med upprop

• Högläsning

• Rim och ramsor

• Språklek

• Sång

• Avslut

Dokumentation

Vi dokumenterar i Unikum för att kunna utvärdera undervisningen och synliggöra barnets utveckling och lärande.

 

-        

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
    Lpfö 18
  • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: