👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sommargrenen

Skapad 2020-11-09 08:34 i Fyrklöverns Montessoriförskola Dibber Sverige AB
Förskola
Vi arbetar med barnen för de ska ges möjligheter att skapa en begynnande förståelse vad som kännetecknar träden under sommaren.

Innehåll

Syfte

Ge barnen möjligheter att skapa en förståelse för trädens utessede under sommaren. 

Mål

Förstå att trädens grenar kläds med blad under sommaren.

Genomförande

Vi börja med att visa barnen olika grenar och blad, där barnen får prata om hur bladen ser ut. Vi visar sedan barnen årscirklen och kvartalet för sommaren och berättar att trädets grenar kläds av blad under sommaren. Barnen får sedan med sina handavtryck skapa sommarlöv där dem själva fått välja vilken grön färg dem vill använda. Vi hänger sedan upp barnens sommarlöv för att skapa en sommargren och pratar igen om sommaren med hjälp av årscirklen och kvartalet för sommaren. 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18