Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Solkatters Baio planering V46,47

Skapad 2020-11-09 09:48 i 093111 Förskolan Svea Stockholm Norrmalm
Förskola
Inför undervisningstillfället

Innehåll

 

Inför undervisningstillfället

 Programmering

Lärandefokus

 

Förståelse: Vad ska barngruppen förstå efteråt?

Barnen ska förstå  och upptäcka hur programmering och  tekniken fungera och används i sitt byggande, logiks tänkande, turtagning,  matematik och läggsord och följa instruktioner och planering.

Förmågor: Vilka förmågor ska barngruppen utveckla?

Språkutveckling och kommunikation, utveckla finmotorik, samarbetsförmåga, problemlösning, fantasi

Vad ska barnen få möta för uppgift/aktivitet?

 Vi använder oss av kroppen först så att barnen får programmera varandra  och sedan använder vi oss av Blue -bot. Barnen får programmera sina namn.

 

Pedagogisk dialog

 

Under undervisningstillfället vilka frågor ska vi ställa för att skapa pedagogisk dialog?

Vet ni vad programmering är? 

Har ni programmerat tidigare/vet ni hur man gör? 

Tidigare erfarenheter, ex vad tror ni ska hända och varför?

Utveckling, ex vad tänker ni nu, vad lärde ni er, vad tänkte ni i början?

Denna del klipper du/ni ut och klistrar in och besvarar under delen REFLEKTION

Individuell reflektion

Hur tog barnen till sig uppgiften/aktiviteten?

 

Didaktiska lärdomar

 

Vad tänker jag om mitt bidrag som pedagog?

 

Vad gick bra/mindre bra och varför?

 

Hur fungerade de valda frågorna?

 

Denna/dessa frågor väcktes hos mig under undervisningstillfället:

 

 

Denna del klipper du/ni ut och klistrar in och besvarar under delen ANALYS

 

Gemensam reflektion i arbetslaget (kollegialt lärande)

 

 

Hur tog barnen till sig uppgiften/aktiviteten? Hur vet vi det?

 

 

Vilket nytt kunnande/nya förmågor hos barnen har vi observerat under/efter undervisningstillfället?

 

 

Hur vet vi att detta kan kopplas till undervisningstillfället?

 

 

Detta lärde vi oss som pedagoger i samband med undervisningstillfället:

 

 

Vilka frågor tyckte vi fungerade bra och mindre bra i förhållande till barnens utforskande?

 

 

Att tänka på till nästa planering:

 

Kopplingar till läroplanen

  • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
    Lpfö 18
  • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
    Lpfö 18
  • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: