👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och Hälsa 1 - Ergonomi

Skapad 2020-11-09 09:57 i Katedralskolan Linköping
Gymnasieskola Idrott och hälsa
Syftet med detta projekt är att på ett praktiskt och analyserande/reflekterande sätt förstå samspelet mellan situationens krav på människan utifrån ergonomiska aspekter kopplat till arbetsmiljö/studiemiljö.

Innehåll

Vad?

Du ska kunna redogöra och reflektera kring en specifik situation och hur du kan anpassa dina rörelser rent ergonomiskt till situationens krav. Du ska även ha kunskap hur du kan anpassa och förändra rörelser rent ergonomiskt för att kunna optimera arbets- och studiemiljön du vistas i.

Projektet sträcker sig över 4-5 lektionstillfällen.

Hur?

 • Lektion 1-2: Introduktion, genomgång av uppgift samt praktisk tillämpning av ergonomilabb.  
 • Lektion 3-4: Inläsning av litteratur samt reflektion av av laboration. 
 • Lektion 4-5: Skriftlig examination kopplat till laboration samt litteratur. 

Varför?

Du ska utveckla förståelsen för dina arbets- och studiemiljöer: samspel mellan situationens krav och människan utifrån ergonomiska aspekter, till exempel kroppslig balans och lyftteknik (Centralt innehåll).

Examination: Genomförande av ergonomi laboration (praktiskt), samt analys av uppgift (teoretiskt).

 

All detaljerad information hittar du i Classroom.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • Kunskaper om de krav som olika situationer ställer på ergonomisk anpassning av rörelser. Förmåga att ergonomiskt anpassa sina rörelser till olika situationer och att bedöma hur miljöer ergonomiskt kan anpassas till människan.
  Idr
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för de krav som olika situationer ställer på ergonomisk anpassning av rörelser. Eleven kan med säkerhet anpassa sina rörelser ergonomiskt till olika situationer och utförligt och nyanserat diskutera hur arbets- och studiemiljöer kan anpassas till människan.
  Idr  A
 • Eleven kan utförligt redogöra för de krav som olika situationer ställer på ergonomisk anpassning av rörelser. Eleven kan med viss säkerhet anpassa sina rörelser ergonomiskt till olika situationer och utförligt diskutera hur arbets- och studiemiljöer kan anpassas till människan.
  Idr  C
 • Eleven kan översiktligt redogöra för de krav som olika situationer ställer på ergonomisk anpassning av rörelser. Eleven kan med viss säkerhet anpassa sina rörelser ergonomiskt till olika situationer och översiktligt diskutera hur arbets- och studiemiljöer kan anpassas till människan.
  Idr  E