Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Flickan på hotellet

Skapad 2020-11-09 10:03 i Ljungsbro skola Linköping
Grundskola 7 – 9 Svenska
Du kommer få läsa boken "Flickan på hotellet" av Katarina Wennstam och kommer till den få flera kviss att arbeta med samt en slutuppgift.

Innehåll

Instruktion

Du kommer få läsa boken "Flickan på hotellet" och kommer till den få flera kviss att arbeta med samt en slutuppgift.

 

Uppgifter - Flervalskviss & Slutuppgift

Flervalskviss

Till boken kommer det finnas flertalet flervalskviss. Totalt finns det 20 stycken flervalskviss och man gör ett kviss efter vartannat kapitel. Kvissen testar enbart din läsförståelse. Alltså, när du har läst kapitel 1 och 2 ska du göra första kvisset. 

 

Slutuppgift

Slutuppgiften består av 9 stycken frågor där du ska resonera och koppla till egna erfarenheter utifrån händelser i boken. 

Uppgifter

  • Kviss till boken

  • Slutuppgift

Matriser

Sv
Flickan på hotellet

F
E
C
A
Läsa med flyt
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Läsförståelse
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
Tolka & resonera om budskap
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Skriva texter
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: