Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världskrigen och tiden där emellan.

Skapad 2020-11-09 10:23 i Ljungsbro skola Linköping
Vi fördjupar oss kring första världskriget.
Grundskola 7 – 9 Historia
I detta arbetsområdet ska vi fördjupa oss kring Världskrigen och tiden där emellan. Vi ska lära oss om och förstå varför det blev krig, krigens förlopp och vilka förändringar som skedde i Europa efter kriget. Vi ska också lära oss om vad som utlöste Ryska revolutionen, vad som skedde och vad det innebar för Ryssland.

Innehåll

Så här ska vi arbeta:

 • Genomgångar med Power-point presentationer 
 • Gemensam läsning i lärobok 
 • Gemensamt arbete med instuderingsfrågor
 • Se filmer och arbeta med quiz - Studi
 • Arbete med begrepp.

 

Det här kommer du att få undervisning om:

 • Hur världskrigen och ryska revolutionen startade och några orsaker till varför de startade. 
 • Viktiga händelser och personer under krigens och revolutionens förlopp.
 • Vilka förändringar som skedde i världen efter krigen och revolutionen.
 • Vad tiden mellan världskrigen innebar. 

 

Syfte:

Att eleven ska

 • utveckla kunskaper om historiska förhållanden och sammanhang.
 • utveckla kunskaper om historiska begrepp.
 • utveckla en historisk överblick över hur historiska skeender påverkar framtiden.
 • utveckla en förståelse för hur människors handlande kan påverkas av sin samtids villkor och värderingar. 

 

Det här bedömer jag:

 • aktivt deltagande på lektionerna - svara på frågor och utveckla tankar tillsammans
 • genomförande av instuderingsfrågor kopplade till texterna
 • genomförande av ett begreppstest

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Nationalism och olika former av demokrati och diktatur i Europa och i andra delar av världen.
  Hi  7-9
 • De båda världskrigen, deras orsaker och följder. Förtryck, folkfördrivningar och folkmord. Förintelsen och Gulag.
  Hi  7-9
 • Några historiska begrepp, till exempel antiken, mellankrigstiden, efterkrigstiden och kalla kriget samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  7-9

Matriser

Hi
Världskrigen och tiden där emellan.

F
E
C
A
Tidsepoker
Eleven har inte visat att hen har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder
Samhällsförändringar, levnadsvillkor och handlingar
Eleven har ännu inte visat det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folk­mord.
Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folk­mord.
Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl under­ byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl under­ byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
Villkor och värderingar
Dessutom förklarar eleven inte än hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i
Undersöka utvecklingslinjer
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används har eleven ännu inte visat att hen kan använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: