Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sagor och fantasy

Skapad 2020-11-09 10:39 i Malmslättskolan Tokarp Linköping
Grundskola 7 – 9 Svenska
Prinsessor, prinsar, trollkarlar , monster och talande djur- allt kan du möta i de berättande texter vi kommer att gå igenom i detta område om sagor och fantasy.

Innehåll

Du kommer att...

 • läsa fakta om olika typer av sagor, fantasy och författare
 • läsa, lyssna på och titta på olika sagor
 • återberätta sagor
 • analysera sagors - och fantasyberättelsers innehåll och form (kännetecken för dessa)
 • träna på att göra mer utvecklade beskrivningar av sagofigurer och miljöer
 • skriva en saga eller fantasyberättelse med hjälp av en checklista/mall
 • bearbeta sagans till innehåll tillsammans med en kamrat - ge och ta respons
 • lära dig mer om textbindning och skrivregler så att din text blir mer tydlig och korrekt
 •  

Hur? Med hjälp av:

 • genomgångar
 • att ta aktiv del i övningar och diskussioner
 • att läsa/lyssna på/titta på sagor, gemensamt och enskilt
 • att analysera sagor, gemensamt och enskilt
 • att läsa sagor högt
 • att skriva en egen saga
 • att bearbeta din saga

 

Planering: 

Vecka 46: Låna fantasybok + genomgång klassisk + urban fantasy
Vecka 47: Läsning + genomgång konstsagor + folksagor + fabler
Vecka 48: Börja skriva egen saga/fantasyberättelse
Vecka 49: Skriva saga/fantasy + kamratrespons
Vecka 50: Inlämning av saga
Vecka 51: Film: Cirkeln

 

 

 •  

Uppgifter

 • Checklista - skriva saga/fantasyberättelse

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Sagor och fantasy

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Textens disposition (inledning, avslutning, röd tråd)
Inledningen kan göras mer intresseväckande. Avslutningen knyter inte ihop sagan/fantasyberättelsen på ett naturligt sätt. Sagan/fantasyberättelsen saknar en tydlig röd tråd.
Inledningen är intresseväckande. Avslutningen knyter ihop sagan/fantasyberättelsen på naturligt sätt. Sagan/fantasyberättelsen har en genomtänkt och tydlig röd tråd.
Inledningen är mycket intresseväckande och lockar till fortsatt läsning. Avslutningen knyter ihop sagan/fantasyberättelsen på ett naturligt och kreativt sätt. Sagan/fantasyberättelsen har en avancerad, genomtänkt och tydlig röd tråd.
Skrivregler (stavning och interpunktion)
Använder grundläggande regler för stavning och interpunktion med viss säkerhet.
Använder grundläggande regler för stavning och interpunktion. Meningslängden varieras på ett naturligt sätt.
Använder med säkerhet grundläggande regler för stavning och interpunktion. Meningar byggs med säkerhet och variation.
Skrivregler (styckeindelning och dialogmarkering)
Styckeindelning saknas helt eller delvis. Enkla dialoger som ibland kan bli för många eller för få. Dialog saknas eller det är svårt för läsaren att se vad som är dialog och vad som är berättande text.
Styckeindelningen fungerar relativt väl. Dialogen är relativt trovärdig men kan upplevas lite stel ibland. Det är god balans mellan dialog och berättande text.
Styckeindelningen fungerar mycket väl. Dialogen är trovärdig och fångar skickligt olika personers karaktärer. Det är mycket god balans mellan dialog och berättande text.
Textens genre
Använder delvis typiska sago- eller fantasydrag.
Använder flera typiska sago- eller fantasydrag på ett levande sätt.
Använder flera typiska sago- eller fantasydrag på ett levande och kreativt sätt.
Texten i sin helhet
Innehåll, disposition och språk fungerar delvis.
Innehåll, disposition och språk fungerar relativt väl.
Innehåll, disposition och språk fungerar mycket väl.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: