Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Programmering 1: Grunder del 2, arrayer, if-satser, och animeringar i Processing TE19G

Skapad 2020-11-09 11:02 i Berzeliusskolan gymnasium Linköping
Gymnasieskola Programmering
I den andra grundläggande delen av Programmeringskursen så kommer vi upp i en nivå på programmeringen så att vi efteråt kan göra enklare animeringar, med eller utan interaktion. Animeringar med interaktion kallas i andra sammanhang ofta spel.

Innehåll

Vi fortsätter att lära oss grunderna i programmering och i slutet av avsnittet så ska ni ha kunskaper som gör det möjligt att göra ett enkelt spel.

Vi går igenom:

 • Arrayer - En metod att lagra flera värden i en enda variabel
 • Tidsstyrd iteration - Köra en kodsnutt många gånger med ett bestämd tidsintervall mellan körnigarna
 • Animationer -  Vi använder tidsstyrd iteration för att skapa animationer
 • Selektion (if-satser) - Genom if-satser kan vi styra våra animationer samt göra interaktiva animationer till exempel spel.
 • Funktioner -  Vi lär oss hur man kan få struktur på sin kod genom att dela upp dem i funktioner

 

 

Preliminär tidsram och examinationsform

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Grundläggande programmering i ett eller flera programspråk varav minst ett av språken är textbaserat.
  Prr  -
 • Programmering och dess olika användningsområden ur ett socialt perspektiv inklusive genus, kultur och socioekonomisk bakgrund.
  Prr  -
 • Strukturerat arbetssätt för problemlösning och programmering.
  Prr  -
 • Implementeringar av datastrukturer, till exempel vektor, fält, lista och trädstruktur.
  Prr  -
 • Felsökning av källkod och undantagshantering i interaktiva program.
  Prr  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: