👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pretérito Perfecto modul

Skapad 2020-11-09 11:04 i Balingsnässkolan Huddinge
Grundskola F Moderna språk - språkval
Pretérito Perfecto är en av de viktigaste tempus som finns i spanska språket. Allt information ligger på Gleerups under planeringen. Resultaten kommer att visas i Unikums matriser.

Innehåll

  • Vi jobbar med den grammatiska konstruktionen
  • Vi jobbar med att formulera meningar och frågor
  • Vi har skrivit texter där vi använder Pretérito Perfecto.

Matriser

M2
Pretérito Perfecto modul

Rubrik 1

Nivå 1
E
Nivå 2
C
Nivå 3
A
Aspekt 1
Läsförståelse och hur bra du har agerat utifrån instruktioner
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Ny aspekt
Uttrycka sig skriftlig
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.

Ny rubrik

Nivå 1
E
Nivå 2
C
Nivå 3
A
Ny aspekt
Formulera sig skriftlig
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.