👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Klädsömnad åk 7 2020-21

Skapad 2020-11-09 11:34 i Landvetterskolan Härryda
Du kommer få lära dig att sy ett plagg från idé till färdig produkt.
Grundskola 6 – 8 Slöjd
Din uppgift är att sy ett plagg med hjälp av ett mönster. Du kommer att få lära dig hela slöjdprocessen från idé till färdigt plagg. Till arbetsområdet hör också att du ska dokumentera slöjdprocessen i Unikum på din dator.

Innehåll

Arbetssätt

Uppgiften är att sy ett plagg med hjälp av ett mönster. Du kommer att få lära dig:

 • måttagning
 • välja storlek
 • rita mönster
 • tillklippning
 • följa arbetsbeskrivning
 • sömnad

samt de ord och begrepp som du behöver kunna för att förstå arbetsbeskrivningen.

 

Vi kommer ha både gemensamma genomgångar och enskilt arbete.

 

Om du är borta någon lektion eller känner att du behöver en repetion av en genomgång kan du titta på min slöjdsida som du hittar här: 

Annas slöjdsida

 

Du ska även dokumentera din slöjdprocess på din dator i Unikum. Där ska du göra din planering och lägga in en bild på din skiss (se separata uppgifter). Dessutom ska du i slutet av varje lektion ta ett kort på ditt arbete och skriva en kort kommentar om vad du har gjort. Du ska även skriva vad du ska fortsätta med nästa lektion. När ditt arbete är klart kommer du även göra din värdering här.

 

Syftet med arbetet

Syftet med arbetsområdet är att du ska:

 • utveckla dina förmågor inom slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet
 • utveckla din förmåga att använda de redskap och material som används vid klädsömnad på ett fungerande sätt
 • utveckla din förmåga att använda tekniken samt skillnaden mellan den och andra textila tekniker
 • utveckla din förmåga att följa skriftliga, muntliga och/eller visuella instruktioner
 • kunna använda de slöjdspecifika begrepp som används vid klädsömnad
 • kunna ge ett omdöme om ditt arbete, värdera din insats och det färdiga resultatet samt använda dig av de begrepp du lärt dig. Din slöjdprocess och skriftliga värdering dokumenteras i din Ipad.

 

Kunskapskrav och bedömning

Vid bedömningen tittar jag på hur du:

 • jobbar med idéutveckling, formgivning och framställning
 • använder olika slags redskap samt dess benämningar
 • hanterar de problem som uppkommer under arbetets gång
 • kan följa skriftliga, muntliga och/eller visuella instruktioner
 • dokumenterar och värderar din arbetsprocess 

 

Ditt arbete bedöms successivt under varje lektion, samt när du är klar och lämnar in ditt färdiga plagg tillsammans med din dokumentation på Unikum. Du kommer få ett skriftligt omdöme om ditt arbete.

Uppgifter

 • SLÖJD: Hemuppgift måndag v.9

 • SLÖJD: Beting tisdag v.5 (29/1)

 • SLÖJD: Beting tisdag v.5 (29/1)

 • SLÖJD: Beting tis v.5 (29/1)

 • Slöjd: SKISS

 • Slöjd: Planering och skiss (klädsömnad)

 • Slöjd: Dokumentation (klädsömnad)

 • Slöjd: Värdering

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Handverktyg, redskap och maskiner hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  7-9
 • Utvecklade former av hantverkstekniker, till exempel gjutning, vävning och svarvning. Begrepp som används i samband med dessa.
  Sl  7-9
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  7-9
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
  Sl  7-9
 • Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  7-9
 • Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.
  Sl  7-9
 • Mode och trender, vad dessa uttryck signalerar och hur de påverkar individen.
  Sl  7-9

Matriser

Sl
Klädsömnad åk 7, skolverkets kunskapskrav åk 9

Låg ------------>
------------->
--------------> Hög
Formge och framställa slöjdföremål
Hur du arbetar med din planering och skiss. Nivå på ditt slöjdarbete och hur du hanterar instruktioner, både muntligt och skriftligt i arbets-beskrivningen.
Du kan på ett ENKELT OCH DELVIS genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material UTIFRÅN INSTRUKTIONER.
...UTVECKLAT OCH RELATIVT VÄL ...UTIFRÅN INSTRUKTIONER OCH DELVIS EGNA INITIATIV.
...VÄLUTVECKLAT OCH VÄL ...UTIFRÅN INSTRUKTIONER OCH DELVIS EGNA INITIATIV.
Använda handverktyg, redskap och maskiner
Hur du väljer och använder redskap och maskiner och hur du hanterar dem på ett säkert sätt.
I slöjdarbetet kan du använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och I HUVUDSAK FUNGERANDE sätt.
...ÄNDAMÅLSENLIGT sätt.
...ÄNDAMÅLSENLIGT SÄTT MED PRECISION.
Välja tillvägagångssätt i slöjdarbetet och motivera dina val
Hur du motiverar dina val av modell och tyg.Hur du tänker vid tillklippning av tyget och hur du väljer tillvägagångssätt och sömmar när du syr. Hur du motiverar de val du gör under hela processen.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer du tillvägagångssätt och ger ENKLA motiveringar till dina val.
...UTVECKLADE
...VÄLUTVECKLADE
Utveckla egna idéer
Hur får inspiration och hittar idéer till ditt plagg. Hur du gör plagget personligt.
Du kan i slöjdarbetet BIDRA TILL ATT UTVECKLA IDEÉR med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
...UTVECKLA IDEÉR
...UTVECKLA IDEÉR ...OCH SÅDANT SOM DU SJÄLV HAR SÖKT UPP
Pröva olika material, tekniker och kombinationer mellan dessa
Hur du kombinerar olika material och tekniker och hur du testar olika alternativ och gör eventuella ändringar under arbetets gång.
Dessutom kan du PRÖVA hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
...PRÖVA OCH OMPRÖVA
...SYSTEMATISKT PRÖVA OCH OMPRÖVA
Välja handlingsalternativ som leder arbetet framåt
Hur du tar ansvar för ditt arbete och driver slöjdprocessen framåt. Tex genom att läsa i arbetsbeskrivningen och tänka efter själv innan du ber om hjälp och ta fram och förbereda de redskap/maskiner du ska använda.
Under arbetsprocessen BIDRAR DU TILL ATT FORMULERA OCH VÄLJA HANDLINGSALTERNATIV SOM leder framåt.
...FORMULERAR OCH VÄLJER DU HANDLINGSALTERNATIV SOM EFTER NÅGON BERARBETNING
...FORMULERAR OCH VÄLJER DU HANDLINGSALTERNATIV
Värdera din arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdarbetets kvalitet
Hur du ser på din arbetsinsats och hur den har påverkat resultatet av ditt arbete. Hur du kan använda speciella slöjdord och begrepp.
Du kan ge ENKLA omdömen om arbetsprocessen med VISS användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
...UTVECKLADE ...RELATIVT GOD
...VÄLUTVECKLADE ...GOD