Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Livet på land

Skapad 2020-11-09 11:53 i Rådmansö skola Norrtälje
Planering över området ekologi
Grundskola 5 Biologi
Livet på land

Innehåll

Tidsperiod: 46-48 

Lärandemål:

När vi har arbetat klart med det här området ska du:

 • veta vad som menas med berggrunden
 • känna till olika typer av jordar
 • känna till olika vegetationsområden
 • kunna redogöra för olika ekosystem på land

För att du ska ha möjlighet att uppnå lärandemålen kommer vi att:

 • ha lärarledda genomgångar
 • titta på filmer
 • diskutera filmer och olika texter
 • läsa texter ur Biologi 4-6
 • arbeta med olika uppgifter både skriftligt och muntligt. 

Bedömning: 

Jag kommer att bedöma dig utifrån:

 • hur du arbetar under lektionerna när du svarar på frågor både muntligt och skriftligt
 • hur du resonerar
 • hur du hittar fakta
 • hur du kommunicerar med andra. 

Viktiga begrepp:

 • mineraler
 • bergart
 • jordmån
 • förna
 • monokultur

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.
  Bi  4-6
 • Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.
  Bi  4-6
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: