👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik 2b - EK19b

Skapad 2020-11-09 12:03 i Katedralskolan Linköping
Planering för hela Matematik 2b kursen
Gymnasieskola Matematik
Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar förmåga att arbeta matematiskt. Det innefattar att utveckla förståelse av matematikens begrepp och metoder samt att utveckla olika strategier för att kunna lösa matematiska problem och använda matematik i samhälls- och yrkesrelaterade situationer. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utmana, fördjupa och bredda sin kreativitet och sitt matematikkunnande. Vidare ska den bidra till att eleverna utvecklar förmåga att sätta in matematiken i olika sammanhang och se dess betydelse för individ och samhälle.

Innehåll

Innehåll

I kursen matematik 2b fördjupar vi oss i följande ämnesområden:

 • Kapitel 1 - Räta linjer och ekvationssystem
 • Kapitel 2 - Andragradsfunktioner, exponentialfunktioner och logaritmer
 • Kapitel 3 - Geometri
 • Kapitel 4 - Statistik

 

Examination

Du kommer att examineras skriftligen på alla kapitel. Vi kommer även att ha ett halvkursprov på kapitel 1-2 samt avsluta med ett nationellt prov på hela kursen.

 

Preliminär tidsram

Datum Månad Dag Innehåll Sidor
9 November Måndag Studiedag  
10 November Tisdag Få tillbaka prov  
12 November Torsdag Andragradsfunktionens graf + enkla andragradsekvationer 114 - 116
95-97
16 November Måndag Enkla andragradsekvationer + en lösningsformel 95-97
98-100
17 November Tisdag En lösningsformel 98-102
19 November Torsdag En lösningsformel 98-102
23 November Måndag Andragradsfunktionens största/minsta värde 117-120
24 November Tisdag Test. Lösa andragradsekvationer s. 95-102
Andragradsfunktionens största/minsta värde
117-120
26 November Torsdag Andragradsfunktionens största/minsta värde 117-120
30 November Måndag Tillämpningar och problemlösning 110 - 112
1 December Tisdag Tillämpningar 122-125
3 December Torsdag Tillämpningar 122-125
7 December Måndag Test. Andragradsfunktionens största/minsta värde
Konjugat och kvadreringsreglerna
90-92
8 December Tisdag Konjugat och kvarderingsreglerna
Räkna med polynom (för vissa)
90-92
86-88
10 December Torsdag Komplexa tal 107-109
14 December Måndag Potenser 126 - 128
15 December Tisdag Potensekvationer och rationella exponenter 129 - 131
17 December Torsdag Exponentialfunktioner 132 - 133
7 Januari Torsdag Ekvationen 10^x = b och logaritmer 135 - 137
11 Januari Måndag Ekvationen 10^x = b och logaritmer 135 - 137
12 Januari Tisdag Ekvationen a^x=b 138-139
14 Januari Torsdag Tillämpningar och problemlösning 140 - 144
18 Januari Måndag Tillämpningar och problemlösning 140 - 144
19 Januari Tisdag Repetition  
21 Januari Torsdag Repetition  
25 Januari Måndag Repetition  
26 Januari Tisdag Repetition  
27 Januari Onsdag Halvkursprov kapitel 1-2 8:10-11:10  
28 Januari Torsdag Kap.3 Geometri - Vinklar och vinkelsumma 164 - 166
1 Februari Måndag Yttervinkelsatsen 167 - 168
2 Februari Tisdag Aktivitet, Randvinklar och medelpunktsvinklar 169 - 173
4 Februari Torsdag Randvinklar och medelpunktsvinklar 170 - 173
8 Februari Måndag Samtal inför utvecklingssamtal  
9 Februari Tisdag Studiedag  
11 Februari Torsdag Samtal inför utvecklingssamtal  
15 Februari Måndag Samtal inför utvecklingssamtal  
16 Februari Tisdag Likformiga månghörningar 174 - 176
18 Februari Torsdag Likformiga månghörningar 174 - 176
22 Februari Måndag Sportlov  
23 Februari Tisdag Sportlov  
25 Februari Torsdag Sportlov  
1 Mars Måndag Topptriangelsatsen och transversalsatsen 178 - 181
2 Mars Tisdag Kongruens 182 - 184
4 Mars Torsdag Pythagoras sats 192 - 195
8 Mars Måndag Avståndsformeln, Mittpunktsformeln 196 - 199
9 Mars Tisdag Repetition  
11 Mars Torsdag Repetition  
15 Mars Måndag Prov kapitel 3  
16 Mars Tisdag Statistik - Statistiska metoder 212 - 217
18 Mars Torsdag Dokumentär med Hans Rosling  
22 Mars Måndag Felkällor vid statistiska undersökningar 218 - 220
23 Mars Tisdag Lägesmått 222 - 226
25 Mars Torsdag Några spridningsmått 228 - 232
29 Mars Måndag Några spridningsmått 228 - 232
30 Mars Tisdag Standardavvikelse 234 - 237
1 April Torsdag Standardavvikelse 234 - 237
5 April Måndag Påsklov  
6 April Tisdag Påsklov  
8 April Torsdag Påsklov  
12 April Måndag Normalfördelning - egenskaper 242 - 246
13 April Tisdag Normalfördelning - egenskaper 242 - 246
15 April Torsdag Modellering - korrelation 248 - 252
19 April Måndag Regression 253 - 257
20 April Tisdag Sammanfattning och repetition 263 - 271
22 April Torsdag Repetition  
26 April Måndag Prov kap. 4  
27 April Tisdag Förberedelse inför muntligt delprov  
28 April Onsdag Muntligt prov (gruppvis) på studietiden  
29 April Torsdag Repetition  
3 Maj Måndag Repetition  
4 Maj Tisdag Repetition  
6 Maj Torsdag Repetition  
10 Maj Måndag Repetition  
11 Maj Tisdag Repetition  
13 Maj Torsdag Lediga  
17 Maj Måndag Repetition  
18 Maj Tisdag Repetition  
20 Maj Torsdag Nationellt prov Ma2b 9-15  
xx xx xx Betyg och utvärdering  
xx xx xx Betyg och utvärdering  

 

Extra stöd

Det finns möjlighet att ta del av extra stöd i matematik på onsdag kl. 14:40-16:10 i sal 128. Stödet är öppet för alla och för alla betygsambitioner.

Du kommer när du behöver och går när du är klar, ingen föranmälan krävs. Detta extramattetillfälle bemannas av behörig lärare i matematik. Välkommen!

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Metoder för beräkningar med potenser med rationella exponenter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Mat  -
 • Begreppet logaritm i samband med lösning av exponentialekvationer.
  Mat  -
 • Metoder för beräkningar med kalkylprogram vid budgetering.
  Mat  -
 • Räta linjens ekvation samt hur analytisk geometri binder ihop geometriska och algebraiska begrepp.
  Mat  -
 • Begreppet linjärt ekvationssystem.
  Mat  -
 • Hantering av kvadrerings- och konjugatregeln i samband med ekvationslösning.
  Mat  -
 • Utvidgning av talområdet genom introduktion av begreppet komplext tal i samband med lösning av andragradsekvationer.
  Mat  -
 • Algebraiska och grafiska metoder för att lösa exponential- och andragradsekvationer samt linjära ekvationssystem, såväl med som utan numeriska och symbolhanterande verktyg.
  Mat  -
 • Användning av grundläggande klassiska satser i geometri om likformighet, kongruens och vinklar.
  Mat  -
 • Egenskaper hos andragradsfunktioner.
  Mat  -
 • Konstruktion av grafer till funktioner samt bestämning av funktionsvärde och nollställe, såväl, med som utan digitala verktyg.
  Mat  -
 • Statistiska metoder för rapportering av observationer och mätdata från undersökningar-, inklusive regressionsanalys med digitala verktyg.
  Mat  -
 • Orientering och resonemang när det gäller korrelation och kausalitet.
  Mat  -
 • Metoder för beräkning av olika lägesmått och spridningsmått inklusive standardavvikelse, med digitala verktyg.
  Mat  -
 • Egenskaper hos normalfördelat material och beräkningar på normalfördelning med digitala verktyg.
  Mat  -
 • Strategier för matematisk problemlösning inklusive modellering av olika situationer, såväl med som utan digitala verktyg.
  Mat  -
 • Matematiska problem av betydelse för samhällsliv och tillämpningar i andra ämnen.
  Mat  -
 • Matematiska problem med anknytning till matematikens kulturhistoria.
  Mat  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan utförligt beskriva innebörden av centrala begrepp med hjälp av flera representationer samt utförligt beskriva sambanden mellan begreppen. Dessutom växlar eleven med säkerhet mellan olika representationer. Eleven kan med säkerhet använda begrepp och samband mellan begrepp för att lösa komplexa matematiska problem och problemsituationer i karaktärsämnena. I arbetet hanterar eleven flera procedurer och löser uppgifter av standardkaraktär med säkerhet och på ett effektivt sätt, både utan och med digitala verktyg.
  Mat  A
 • Eleven kan utförligt beskriva innebörden av centrala begrepp med hjälp av några representationer samt utförligt beskriva sambanden mellan begreppen. Dessutom växlar eleven med viss säkerhet mellan olika representationer. Eleven kan med viss säkerhet använda begrepp och samband mellan begrepp för att lösa matematiska problem och problemsituationer i karaktärsämnena. I arbetet hanterar eleven flera procedurer och löser uppgifter av standardkaraktär med säkerhet, både utan och med digitala verktyg.
  Mat  C
 • Eleven kan översiktligt beskriva innebörden av centrala begrepp med hjälp av några representationer samt översiktligt beskriva sambanden mellan begreppen. Dessutom växlar eleven med viss säkerhet mellan olika representationer. Eleven kan med viss säkerhet använda begrepp och samband mellan begrepp för att lösa matematiska problem och problemsituationer i karaktärsämnena i bekanta situationer. I arbetet hanterar eleven några enkla procedurer och löser uppgifter av standardkaraktär med viss säkerhet, både utan och med digitala verktyg.
  Mat  E
 • Eleven kan formulera, analysera och lösa matematiska problem av komplex karaktär. Dessa problem inkluderar flera begrepp och kräver avancerade tolkningar. I problemlösning upptäcker eleven generella samband som presenteras med symbolisk algebra. I arbetet gör eleven om realistiska problemsituationer till matematiska formuleringar genom att välja, tillämpa och anpassa matematiska modeller. Eleven kan med nyanserade omdömen utvärdera resultatets rimlighet samt valda modeller, strategier, metoder och alternativ till dem.
  Mat  A
 • Eleven kan formulera, analysera och lösa matematiska problem. Dessa problem inkluderar flera begrepp och kräver avancerade tolkningar. I arbetet gör eleven om realistiska problemsituationer till matematiska formuleringar genom att välja och tillämpa matematiska modeller. Eleven kan med enkla omdömen utvärdera resultatets rimlighet samt valda modeller, strategier, metoder och alternativ till dem.
  Mat  C
 • Eleven kan formulera, analysera och lösa matematiska problem av enkel karaktär. Dessa problem inkluderar ett fåtal begrepp och kräver enkla tolkningar. I arbetet gör eleven om realistiska problemsituationer till matematiska formuleringar genom att tillämpa givna matematiska modeller. Eleven kan med enkla omdömen utvärdera resultatets rimlighet samt valda modeller, strategier och metoder.
  Mat  E
 • Eleven kan föra välgrundade och nyanserade matematiska resonemang, värdera med nyanserade omdömen och vidareutveckla egna och andras resonemang samt skilja mellan gissningar och välgrundade påståenden. Dessutom uttrycker sig eleven med säkerhet i tal, skrift och i handling samt använder matematiska symboler och andra representationer med god anpassning till syfte och situation.
  Mat  A
 • Eleven kan föra välgrundade matematiska resonemang och värdera med nyanserade omdömen egna och andras resonemang samt skilja mellan gissningar och välgrundade påståenden. Dessutom uttrycker sig eleven med viss säkerhet i tal, skrift och handling samt använder matematiska symboler och andra representationer med viss anpassning till syfte och situation.
  Mat  C
 • Eleven kan föra enkla matematiska resonemang och värdera med enkla omdömen egna och andras resonemang samt skilja mellan gissningar och välgrundade påståenden. Dessutom uttrycker sig eleven med viss säkerhet i tal, skrift och handling med inslag av matematiska symboler och andra representationer.
  Mat  E
 • Genom att ge exempel relaterar eleven något i några av kursens delområden till dess betydelse inom andra ämnen, yrkesliv, samhällsliv och matematikens kulturhistoria. Dessutom kan eleven föra välgrundade och nyanserade resonemang om exemplens relevans.
  Mat  A
 • Genom att ge exempel relaterar eleven något i några av kursens delområden till dess betydelse inom andra ämnen, yrkesliv, samhällsliv och matematikens kulturhistoria. Dessutom kan eleven föra välgrundade resonemang om exemplens relevans.
  Mat  C
 • Genom att ge exempel relaterar eleven något i kursens innehåll till dess betydelse inom andra ämnen, yrkesliv, samhällsliv och matematikens kulturhistoria. Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om exemplens relevans.
  Mat  E