👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skapa en webplats i VISMA SPCS

Skapad 2020-11-09 11:57 i Katedralskolan Linköping
Gymnasieskola Näthandel
Som grund för arbetet ligger ett antal genomgångar i VISMA WEB som Göran har haft. Det är två häften med instruktioner som beskriver hur man gör en webplats i VISMA SPCS, och vilka delar som ska vara med. I just denna uppgift så ska du göra en webbplats utan näthandelsalternativ.( Nähandelsalternativ kommer vi till längre fram i kursen). Du ska börja med att fundera på vilken "målgrupp" du vill att sidan ska ha. Även vilken "profil" du tänker ha, ska beskrivas innan du på börjar arbetet. De valen styr ju mycket omkring innehåll på sidan, samt val av färger, typsnitt, bilder mm. Du ska även göra en beskrivning av hur sidan ska vara uppbyggd med menyer och olika val mm, innan du börjar att göra själva sidan. Du ska även kunna publicer sidan ute på Internet. Under arbetets gång är det viktigt att du försöker lösa eventuella problem som kan uppstå i arbetet. Kommunikation med din handledare/Lärare/Göran under arbetet är viktigt. Ta chansen att träna på det som Göran har gått igenom innan du börjar planera din sida på A4-papper.

Innehåll

Du hittar genomgångar vi haft i programmet i Classroom "Näthandel 1"!
Där hittar du även själva uppgiften!

Preliminär tidsram och examinationsform

Nedan kan du se en grovplanering för det du ska göra!

Vecka 

   
45-46
Genomgångar och test av fuktioner i sjävla i programmet
Genomgångar och ni tränar sjävla i programmet.
Uppgiften gås igenom på fredag.
47
Planering av sidan.
Vad ska den handla om?
Målgrupp, profil, skiss att visa för Göran innan arbetet med att skapa sidan påbörjas. Hur ska text och bild visas? 
48-51
Du skapar de planerade  sidorna/menyerna och undermenyerna.

Du väljer olika layouter och färger som passar din sida/målgrupp.

Vilka sociala medier kan användas för att få din sida mer intressant och upptäckt?

50-51
Arbeta med att fylla din sidor med text, bilder mm.
Du får vara på stan och ta egna bilder vid behov.

Publicera din sida och se om det ser ut som du tänkte. Juster och förändra efter hand som sidan arbetas fram!
Använd de olika funktionerna som vi gått igenom. 2 st häften.

ANVÄND SÅ MÅNGA AV PROGRAMMETS FUNKTIONER SOM MÖJLIGT!

2021
Vecka 2-3 avslutas arbetet
Vecka 3 fredag ska allt vara klart och du gör din slutliga publiceringen på internet.
Ditt arbete bedöms genom att Göran tittar på din sida ute på Internet. Men även hur du har arbetet med sidan under arbetets gång, och hur du har löst eventuella problem som uppstått.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Affärsidé och entreprenörskap inom näthandelsområdet.
  Nät  -
 • Sociala medier i marknadsföringsyfte.
  Nät  -
 • Målgrupper, konkurrensmedel och kundanpassning.
  Nät  -
 • Marknadsföring på internet.
  Nät  -
 • Programvaror och annan utrustning för webbplatsproduktion.
  Nät  -
 • Publiceringsverktyg för webbplatser på internet.
  Nät  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven beskriver utförligt och nyanserat näthandelns utveckling. Eleven redogör också utförligt och nyanserat för affärsidéns betydelse för en verksamhets etablering och tillväxt. Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat ny teknik och sociala medier samt hur näthandel marknadsförs. Eleven beskriver utförligt och nyanserat hur handel med varor och tjänster bedrivs på ett datasäkert sätt över internet samt hur köp och betalning kan genomföras. Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för olika transportalternativ och för välgrundade och nyanserade resonemang om deras miljöpåverkan.
  Nät  A
 • Eleven beskriver utförligt näthandelns utveckling. Eleven redogör också utförligt för affärsidéns betydelse för en verksamhets etablering och tillväxt. Dessutom beskriver eleven utförligt ny teknik och sociala medier samt hur näthandel marknadsförs. Eleven beskriver utförligt hur handel med varor och tjänster bedrivs på ett datasäkert sätt över internet samt hur köp och betalning kan genomföras. Dessutom redogör eleven utförligt för olika transportalternativ och för välgrundade resonemang om deras miljöpåverkan.
  Nät  C
 • Eleven beskriver översiktligt näthandelns utveckling. Eleven redogör också översiktligt för affärsidéns betydelse för en verksamhets etablering och tillväxt. Dessutom beskriver eleven översiktligt ny teknik och sociala medier samt hur näthandel marknadsförs. Eleven beskriver översiktligt hur handel med varor och tjänster bedrivs på ett datasäkert sätt över internet samt hur köp och betalning kan genomföras. Dessutom redogör eleven översiktligt för olika transportalternativ och för enkla resonemang om deras miljöpåverkan.
  Nät  E
 • Eleven planerar och organiserar efter samråd med handledare en webbplats med hjälp av lämpliga programvaror. I arbetet använder eleven med säkerhet vanligt förekommande utrustning, tekniker och arbetsmetoder. Eleven utför efter samråd med handledare arbetet utifrån givna instruktioner, lagar och andra bestämmelser på ett välorganiserat sätt. I arbetet tar eleven egna initiativ. Under arbetet löser eleven med säkerhet eventuella problem som uppstår. Dessutom arbetar eleven ergonomiskt och miljöanpassat. När arbetsuppgiften är utförd diskuterar eleven utförligt och nyanserat sitt arbete och resultat utifrån ekonomiska, miljömässiga och etiska aspekter samt ger förslag på hur arbetet kan förbättras.
  Nät  A
 • Eleven planerar och organiserar efter samråd med handledare en webbplats med hjälp av lämpliga programvaror. I arbetet använder eleven med viss säkerhet vanligt förekommande utrustning, tekniker och arbetsmetoder. Eleven utför efter samråd med handledare arbetet utifrån givna instruktioner, lagar och andra bestämmelser på ett välorganiserat sätt. Under arbetet löser eleven med viss säkerhet eventuella problem som uppstår. Dessutom arbetar eleven ergonomiskt och miljöanpassat. När arbetsuppgiften är utförd diskuterar eleven utförligt sitt arbete och resultat utifrån ekonomiska, miljömässiga och etiska aspekter.
  Nät  C
 • Eleven planerar och organiserar i samråd med handledare en webbplats med hjälp av lämpliga programvaror. I arbetet använder eleven med viss säkerhet vanligt förekommande utrustning, tekniker och arbetsmetoder. Eleven utför i samråd med handledare arbetet utifrån givna instruktioner, lagar och andra bestämmelser. Dessutom arbetar eleven ergonomiskt och miljöanpassat. När arbetsuppgiften är utförd diskuterar eleven översiktligt sitt arbete och resultat utifrån ekonomiska, miljömässiga och etiska aspekter.
  Nät  E
 • När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
  Nät  A
 • När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
  Nät  C
 • När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
  Nät  E

Matriser

Nät
Skapa en webplats i VISMA SPCS

Delar som ska bedömas

E
D
C
B
A
Affärsidé och entreprenörskap inom näthandelsområdet. Målgrupper, konkurrensmedel och kundanpassning Social medier
Eleven redogör översiktligt för affärsidéns betydelse för en verksamhets etablering och tillväxt. Dessutom beskriver eleven översiktligt ny teknik och sociala medier samt hur näthandel marknadsförs
Eleven redogör utförligt för affärsidéns betydelse för en verksamhets etablering och tillväxt. Dessutom beskriver eleven utförligt ny teknik och sociala medier samt hur näthandel marknadsförs.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för affärsidéns betydelse för en verksamhets etablering och tillväxt. Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat ny teknik och sociala medier samt hur näthandel marknadsförs
Programvaror och annan utrustning för webbplatsproduktion. Publiceringsverktyg för webbplatser på internet.
Eleven planerar och organiserar i samråd med handledare en webbplats med hjälp av lämpliga programvaror. I arbetet använder eleven med viss säkerhet vanligt förekommande utrustning, tekniker och arbetsmetoder. Eleven utför i samråd med handledare arbetet utifrån givna instruktioner, lagar och andra bestämmelser.
Eleven planerar och organiserar efter samråd med handledare en webbplats med hjälp av lämpliga programvaror. I arbetet använder eleven med viss säkerhet vanligt förekommande utrustning, tekniker och arbetsmetoder. Eleven utför efter samråd med handledare arbetet utifrån givna instruktioner, lagar och andra bestämmelser på ett välorganiserat sätt. Under arbetet löser eleven med viss säkerhet eventuella problem som uppstår.
Eleven planerar och organiserar efter samråd med handledare en webbplats med hjälp av lämpliga programvaror. I arbetet använder eleven med säkerhet vanligt förekommande utrustning, tekniker och arbetsmetoder. Eleven utför efter samråd med handledare arbetet utifrån givna instruktioner, lagar och andra bestämmelser på ett välorganiserat sätt. I arbetet tar eleven egna initiativ. Under arbetet löser eleven med säkerhet eventuella problem som uppstår.
Under arbetets gång och efter arbetets slut.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav. När arbetsuppgiften är utförd diskuterar eleven översiktligt sitt arbete och resultat.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav. Under arbetet löser eleven med viss säkerhet eventuella problem som uppstår. När arbetsuppgiften är utförd diskuterar eleven utförligt sitt arbete och resultat.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. I arbetet tar eleven egna initiativ. Under arbetet löser eleven med säkerhet eventuella problem som uppstår. När arbetsuppgiften är utförd diskuterar eleven utförligt och nyanserat sitt arbete och resultat, samt ger förslag på hur arbetet kan förbättras.