Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

DK 3. Ledarskapets grunder

Skapad 2020-11-09 12:39 i Sannarpsgymnasiet Halmstad
Gymnasieskola Ledarskap och organisation
Hej och välkommen till delkursen kring grunderna i begreppet Ledarskap. Området kommer att innehålla reflektioner kring begreppet ur en rad olika perspektiv genom diskussioner, intervjuer och observationer.

Innehåll

Veckoplanering för arbetsområdet

Vecka

Tisdag

Torsdag

V49.

Introduktion + Filmvisning

Filmvisning

V50.

Intro+ Diskussion 

Genomgång av grundbegrepp

V51.

Genomgång av grundbegrepp

Genomgång Grundbegrepp

V 2.

Förberedelse

Förberedelse

V 3.

Muntliga examinationer

Muntliga examinationer

V.4

Muntliga examinationer

Muntliga examinationer

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Ledarskap på olika nivåer, ledarstilar och ledarroller. I samband med det behandlas personlig ledarutveckling och hur man tar tillvara egna och andras resurser.
    Led  -
  • Ledarskap och organisation ur ett etiskt och historiskt perspektiv samt i relation till frågor om demokrati och genus.
    Led  -

Matriser

Led
DK 3. Ledarskapets grunder

Betyget E
Betyget D
Betyget C
Betyget B
Betyget A
Begrepp- teorier modeller
Eleven redogör översiktligt för innebörden av begrepp inom ledarskap och organisation.
Övervägande del av C
Eleven redogör utförligt för innebörden av begrepp inom ledarskap och organisation.
Övervägande del av A
Eleven redogör utförligt och nyanserat för innebörden av begrepp inom ledarskap och organisation.
Exempel och sammanhang
Med hjälp av teorier och modeller förklarar eleven översiktligt olika exempel och sammanhang.
Övervägande del av C
Med hjälp av teorier och modeller förklarar eleven utförligt olika exempel och sammanhang.
Övervägande del av A
Med hjälp av teorier och modeller förklarar eleven utförligt och nyanserat olika exempel och sammanhang.
Ledarskapsformer
Eleven beskriver översiktligt olika ledarskapsformer och för enkla resonemang om vilken betydelse ledarskapsformen har för en verksamhet.
Övervägande del av C
Eleven beskriver utförligt olika ledarskapsformer och för välgrundade resonemang om vilken betydelse ledarskapsformen har för en verksamhet.
Övervägande del av A
Eleven beskriver utförligt och nyanserat olika ledarskapsformer och för välgrundade och nyanserade resonemang om vilken betydelse ledarskapsformen har för en verksamhet.
Beskrivning, samband och slutsatser
Beskrivningarna, sambanden mellan teorierna och exemplen presenteras översiktligt, likaså slutsatserna. Misstolkningar förekommer.
Övervägande del av C
Beskrivningarna, sambanden mellan teorierna och exemplen presenteras utförligt, likaså slutsatserna. Misstolkning kan förekomma
Övervägande del av A
Beskrivningarna, sambanden mellan teorierna och exemplen presenteras utförligt och vinklat, likaså slutsatserna. Det råder inte någon misstolkning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: