👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Odling och kretslopp

Skapad 2020-11-09 13:22 i Strumpan ULNA Förskolor
Naturvetenskap med hjälp av ”Knoppisar”, vi studerar grodornas utveckling och följer naturens kretslopp.
Förskola
Naturvetenskap på ett enkelt och lustfyllt sätt där vi bland annat studerar matens kretslopp med hjälp av att kompostera och odla och få förståelse för matens kretslopp.

Innehåll

Syfte och bakgrund

Under höst och vårterminen kommer vi bland annat att tillverka en kompost av matavfall och odla olika fröer. Syftet är att ge barnen en större förståelse för vart maten kommer ifrån och kunna förstå ett kretslopp.

Frågor vi ställer oss är:

 • Vart kommer maten ifrån?
 • Vad är ett kretslopp?

Mål

Verksamheten ska bidra till att barnen utvecklar en förståelse för sig själva och sin omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra grunden för förskolans verksamhet. Den ska utgå ifrån barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter. Flödet av barnens tankar och idéer ska tas till vara för att skapa mångfald i lärandet. 

Undervisning

Vi kommer att arbeta med matavfall och kompostering.

Vi kommer att ställa hypoteser tillsammans med barnen vad de tror kommer att hända med olika odlingar.

Vi kommer testa våra hypoteser i praktiken.

Vi kommer att utmana barnen att se skillnader på de olika fröerna och växterna.

Vi kommer att använda oss utav "Barr och Pinne" som digitalt hjälpmedel. 

Vi kommer att vara lyhörda för vad barnen visar intresse för och fördjupa oss i det.

Vi kommer att dokumentera vad vi gör och upptäcker med foto, rita, göra kollage och anteckna deras tankar tillsammans med dem.

 

Kopplingar till läroplanen

 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18