👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Naturvetenskap

Skapad 2020-11-09 13:36 i 133221 Förskolan Bonden Stockholm Södermalm
Förskola
Utkiken vistas i spännande miljöer där det finns möjligheter att väcka intresse för naturvetenskap genom att uppleva med alla sinnen.

Innehåll

Utkiken väljer att vistas i miljöer där vi kan väcka intresse för naturvetenskap. Planeringen syftar till att öka barnens nyfikenhet på och förtrogenhet med vanligt förekommande naturvetenskapliga fenomen. Vi vill också öka barnens artkunskaper samt ansvarskänsla för naturen.

Kopplingar till läroplanen

 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18