Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lönneberga projekt Mönster

Skapad 2020-11-09 13:37 i Gossagårdens förskola Lilla Edet
Förskola
Systematiskt kvalitetsarbete på förskolorna i område Söder, Lilla Edets kommun. Vi har noterar ett intresse för former och symboler hos barnen vilket vi vill fortsätta att utmana barnen med genom att ge förståelse för mönster och hur de matematiskt kan upprepa sig.

Innehåll

 

Vi vill ge barnen en förståelse för mönster och hur de upprepar sig i sekvenser.

Hur uppstod temat

Vi valde tema mönster utifrån att det var något att barnen hade erfarenhet av och kunde resonera om med sina kamrater. Temat behandlar ett lärandeobjekt som vi kunde skapa ytterligare tydlighet omkring.

Barnen kunde snabbt relatera till ordet mönster genom att de kunde peka på sina egna kläder och visa sina egna mönster som hade betydelse för dem.

 Hur startade vi upp?

Vi inledde med att intervjua barnen om vad de visste om mönster. De flesta kunde benämna mönster som randigt, prickigt och blommigt.

Vad är mönster?

Mönster och logiskt tänkande är en stor del av matematiken i förskolan.

Det finns stora möjligheter att upptäcka och öva på att se mönster och symmetri i barnets vardag med lek och aktiviteter.

Barn kan med lätthet urskilja stora förändringar och mönster som färger och former. Genom övning blir barnen allt bättre på att se även små förändringar och likheter. Barns nyfikenhet gör att de ofta uppskattar samtal om mönster som har meningsfullt sammanhang för barnet som kläder och bilder i exempelvis böcker.

På Lönneberga arbetar vi med att klassificera – sortera och lära oss urskilja likheter och olikheter mellan mönster och former. Vi lyssnar på varandra och tar tillvara på varandras tankar.

Vi kommer fokusera på att undervisa barnen i att skilja på mönster och mönster, alla mönster är inte matematiska. Vi kommer rikta uppmärksamheten mot när det uppreperas. Ett matematiskt mönster definieras av att en sekvens återkommer efter en bestämd regel – och det går att lista ut vad följande sekvens ska bli. Ett tyg kan ha ett blommigt mönster men det behöver inte vara matematiskt. Men tre blommor på rad, som återkommer, är ett matematiskt mönster.

 Vi är medvetna om att alla lär olika och behöver olika stimulerande undervisning utifrån sina egna förutsättningar för att erhålla utökad förståelse.

 

 • Vad visar barnen intresse för?

 • Vilka lärprocesser uppfattar vi hos barnen just nu?

 • Vilka behov ser vi i barngruppen just nu?

 

Vad? (mål)

Mål: Från Lpfö vill vi att barnen ska kunna benämna och urskilja enkla mönster. Vi vill att de ska få utökad förståelse i att skapa egna mönster och förstå att matematiska mönster upprepar sig i en bestämd sekvens. 

 • ·       Barnen ska erhålla utökad förståelse för grundläggande egenskaper hos mängd, mönster, antal, ordning och förändring samt resonera matematiskt om detta.
 • ·       Barnen ska erhålla utökad förståelse i att undersöka och använda matematiska begrepp och se samband mellan begrepp.
 • ·       Barnen ska erhålla utökad förståelse i att undersöka, reflektera och pröva olika lösningar av egna och andra problemställningar.

 

 • Vilket målområde (utifrån Lpfö18, Verksamhetsplan, PDK) ska vi arbeta med?

 • Vad vill vi att barnen ska få ett utökat kunnande/lärande/färdighet om/i?

 • Vilka effekter vill vi se?

 

 

Hur? (metod)

 Vi kommer inte bara arbeta estetiskt utan även med rörelse, musik och programmering.

Vi kommer arbeta med sortering och klassificering.

Vi kommer även att återkomma till tidigare projekt där barnen bekantat sig med de geometriska formerna och se hur de kan forma mönster.

Vi kommer studera mönster barnen har på sina kläder och se om de upprepar sig i bestämda sekvenser eller inte.

Vi kommer ta tillvara och utmana barnens spontana intresse av att tillverka halsband men nu  i bestämda mönster. 

Vi kommer med tanke på barnens mognad och ålder dela barnen i mindre grupper för att kunna fånga upp vilka strategier de har för lärande.

Vi fångar upp det som barnen förstått och vill förklara för sina vänner. Vi tränar på att ta hänsyn och lyssna på varandra och förstå vad kompisen vill förmedla.

Barnen har på egen inrådan bestämt att innan mellanmål vill de turas om att leda en egen mönstersamling där de problematiserar mönster för sina vänner. Barnen får träna på problemlösning och slutledningsförmåga.

Vi ser till att det finns flertalet olika material i barnens närhet som de kan använda spontant för att tillsammans med vänner och/ eller en pedagog utforska hur man gör mönster.

Vi använder fingerdockor som inspirerar till att utforskande mönster och som samtidigt inspirerar till fantasi, lek, skapande och problemlösning.

Barnen får med våra fingerdockor Prins Mönster, Häxan och Prinsessan Cirkel vara delaktiga och vara medskapare till en saga där lek och lärande blir en helhet.

 

 • Hur tar vi vara på och synliggör barns inflytande och delaktighet?

 • Hur ges barnen bäst förutsättningar för lärande i processen?

 • Vilka lärmiljöer vill vi erbjuda?

 • Hur använder vi leken som redskap?

 • Hur tar vi tillvara varandras kompetenser på bästa sätt?

 • Hur ska vi se effekterna av vårt arbete?

 

Hur vet vi att vi gör som vi säger att vi gör?

Genom att prata och vara medagerande med barnen och fånga upp deras tankar och undringar kan vi tillsammans driva projektet framåt. Vi dokumenterar på barnens inrådan och frågar om vi får dokumentera om barnen inte spontant uttrycker en önskan.

Vi filmar och tar kort vi våra lärtillfällen, vilka kan uppstå både i planerad och spontan form.

 • Vad ska vi dokumentera?

 • Hur ska vi dokumentera?

 • När ska vi dokumentera?

 • Vem ska dokumentera?

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: