👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Integritetsveckor Pyret 2020

Skapad 2020-11-09 13:39 i Förskolan Tomtberga två Östhammar
Förskola
Förskolans läroplan betonar vikten av att respektera barns kroppsliga och personliga integritet. Barn i förskolan ska också få möjlighet att bli medvetna om rätten till sin integritet. Förskolan har även i uppdrag att spegla de värden som finns i barnkonventionen, där flera av artiklarna kopplar till barns integritet. Därför har förskolan en viktig roll i att respektera, skydda och stödja barnens integritetsutveckling.

Innehåll

Syfte: 

Läroplansmålen för planeringen


Avdelningens mål. 

Vad, hur och varför:

 
 • Genom att läsa kompisboken "Säg Stopp" tränar vi på att markera när något inte känns rätt och hur man kan säga stopp eller nej på ett tydligt och bra sätt. 

 • Vi gör en stopphand genom handtryck. 

 • Samtalar kring olika situationer/tillfällen då det kan vara bra att säga nej eller stopp. 

 • Behandlar olika känslor genom att tittar på "Djuren på djuris" som behandlar värdegrunder såsom ex bra och dåliga hemligheter- när är en hemlighet bra eller dålig? Hur känns det då? Hur gör man om man vill vara ifred på exempelvis toaletten?

Detta gör vi för att stärka barnen i deras och andra människors integritet. 

Aktivitet/metod: 

NÄR Vecka 46-47 

VAR  På förskolan.

 

 

Resultat - hur blev det?

Vad funkade, vad funkade inte, hur reagerade barnen, hur utvecklades arbetet?

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18