👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Retorik och jämföra modersmål med svenska

Skapad 2020-11-09 13:49 i Katedralskolan Linköping
Gymnasieskola Svenska som andraspråk
Retorik: Konsten att tala - så att andra lyssnar. Det vi ska tala om är vårt modersmål och jämföra det med det svenska språket.

Innehåll

Syftet med arbetsområdet är dels att lära sig om retorik och att kunna tillämpa den kunskapen i ett eget tal, dels att jämföra sitt modersmål med svenska. 

Examinationen kommer att ske i form av att ni håller ett eget informerande tal där ni redogör för likheter och skillnader mellan ert modersmål och svenska.

Planering (den kan komma att revideras något):

Vecka

Tisdag

Torsdag

45

Inför litteraturseminarium (gruppindelning + frågor att utgå från)


Intro flerspråkighet: planering + häfte

Diskutera läslogg 5+6


Forts häfte flerspråkighet

46

Seminarium (se separat schema)


OBS Den dagen du INTE har seminarium är du ledig

Seminarium (se separat schema)


OBS Den dagen du INTE har seminarium är du ledig

47

Genomgång: jämföra språk


Grammatik

Genomgång: retorik


Övningar retorik


Gå igenom uppgift tal

48

Ev grammatik


Enskilt arbete med tal på lektionen

Enskilt arbete med tal på lektionen

49

TAL jämföra modersmål med svenska

TAL jämföra modersmål med svenska

 

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Strategier för att förstå och göra sig förstådd i samtal och diskussioner. Deltagande i samtal och diskussioner, där språk, innehåll och disposition anpassats till ämne, syfte, situation och mottagare, och där argument används för att tydliggöra egna åsikter och bemöta andras argument. Användning av såväl digitala som andra presentationstekniska hjälpmedel för att stödja och förbättra muntliga framställningar.
    Sva  -
  • Svenska språkets ordförråd och struktur i olika kommunikationssituationer.
    Sva  -
  • Jämförelse mellan svenska språket och elevens modersmål.
    Sva  -

Matriser

Sva
Informerande tal om modersmålet och svenskan

Rubrik 1

Retorik/muntligt anförande
Nivå 1
E
Nivå 2
C
Nivå 3
A
Innehåll
Du framför ett av ämnena i uppgiften och har då följt instruktionerna. Du uttrycker någon egen tanke om ditt ämne, t ex en värdering, en egen åsikt eller en egen erfarenhet.
Innehållet är tydligt anpassat till det valda ämnet. Innehållet är väl utvecklat med både en huvudtanke och exempel.
Innehållet ger nya relevanta perspektiv på det valda ämnet och tydliggör ämnets komplexitet.
Disposition och sammanhang
Anförandet är sammanhängande och begripligt. Du har någorlunda anpassat tiden till 3-5 minuter.
Anförandet har en tydlig struktur med utbyggd och passande inledning och avslutning. Du har anpassat tiden till 3-5 minuter.
Anförandet är väldisponerat genom väl fungerande inledning och avslutning och där huvudtanken effektivt lyfts fram. Tiden är anpassad.
Språk och stil
Ordförrådet, uttalet och den grammatiska behärskningen är tillräckligt goda för att den muntliga kommunikationen inte ska hindras annat än i undantagsfall.
Kommunikationen fungerar, dvs du hindras inte av språket som är tydligt och klart. Du läser inte innantill.
Kommunikationen fungerar väl, dvs ordförrådet är varierat och du visar tillräckligt god behärskning av uttal och grammatik för situationen.
Framförande
Framförandet går i stort sett fram. Det presentationstekniska hjälpmedlet används med viss säkerhet.
Framförandet sker med viss säkerhet och du använder någon strategi som ökar åhörarkontakten, tex ögonkontakt, pausering eller gester. Det presentationstekniska hjälpmedlet stödjer och tydliggör talet.
Framförandet är säkert och du använder olika slags strategier som ökar åhörarkontakten. Hjälpmedlet är väl integrerat i presentationen.
Jämförelse modersmål och svenska
Du kan översiktligt redogöra för likheter och skillnader mellan svenska och ditt eget modersmål.
Du kan utförligt redogöra för likheter och skillnader mellan svenska och ditt eget modersmål.
Du kan utförligt och nyanserat redogöra för likheter och skillnader mellan svenska och ditt eget modersmål.