Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Abrahamitiska religionerna

Skapad 2020-11-09 14:06 i Björkhagens skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap
Under det här arbetsområdet kommer vi att läsa om de monoteistiska världsreligionerna: judendom, kristendom och islam. De tre religionerna har många saker gemensamt: anhängarna tror på en enda gud och ser Abraham som en stamfader och viktig förebild. Alla religionerna uppstod i Mellanöstern och ser Jerusalem som en helig stad.

Innehåll

 

Vad ska vi arbeta med

Vi kommer studera judendom , kristendom och islam. 

Du ska få kunskap om centrala tankegångar dvs det de tror på och hur detta visar sig.

Du ska få kunskap om texter, handlingar , platser samt högtider och traditioner inom religionerna.

Du ska ha kunskap om hur religionerna påverkar samhället och påverkas av samhället. 

Du skall kunna hitta likheter och skillnader om de tre religionerna.

 

Hur skall vi arbeta 

 Under lektionstid kommer vi att se på kortare filmer om de tre religionerna. De finns att hämta på SLI.se och heter: Världsreligioner i Sverige (avsnitt judendom, kristendom och islam). Vi kommer också jobba en hel del med texten i läroboken Religion 3. ( Finns som pdf på teams) från Bonnier utbildning och då fundera över hur man lär sig det som står i en faktatext på bästa sätt. Vi använder oss också av filmer som finns på "Begreppa" som du hittar på  inläsningstjänst. 

Bedömning

Skriftligt prov  fredag v.48 samt deltagande på lektioner.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  7-9
 • Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.
  Re  7-9

Matriser

Re
Abrahamistiska religionerna

E
C
A
Kunskap om världens religioner
Eleven har grundläggande kunskaper om kristendomen och de andra världsreligio­nerna och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Eleven har goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband mellan centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Eleven har mycket goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Likheter och skillnader
Dessutom för eleven enkla resone­mang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livs­ åskådningar.
Dessutom för eleven utvecklade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Dessutom för eleven välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Påverkan på samhället
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva förhållande­ vis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva komplexa samband med välutveck­lade och väl underbyggda resonemang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: