Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Familjerätt och arvsrätt

Skapad 2020-11-09 14:01 i Folkungaskolan gymnasium Linköping
Gymnasieskola Juridik
Under nästkommande veckor ska vi fördjupa oss om familjerätt och arvsrätt.

Innehåll

 

Familjerätten brukar delas in i två huvudområden: 

1. Regler om äktenskap och andra samlevnadsformer.

2. Regler om föräldrar och barn. 

De viktigaste lagarna inom familjerätten är äktenskapsbalken (ÄktB) och föräldrabalken (FB).

När någon dör uppstår frågan om vem som ska få den avlidnes egendom. Juridiken kring detta behandlas inom området successionsrätt. Lagreglerna finns att hitta i ärvdabalken (ÄB). Det finns två typer av succession: arv och testamente. Förutom detta tar arvsrätten upp reglerna kring boutredning, som är de åtgärder som vidtas med en avliden persons egendom fram till dess att egendomen fördelats bland arvingar och testamentstagare.

Ovanstående delar kommer vi att arbeta med under kommande veckor!

 

Preliminär tidsram och examinationsform

 

 

Vecka 

Lektion 1 

Lektion 2 

48

Introduktion-familjerätt

Familjerätt

49

Familjerätt

Familjerätt

50

Familjerätt

Familjerätt

51

Arvsrätt

Arvsrätt

2

3

4

Arvsrätt

Arvsrätt

Repetition

Arvsrätt

Arvsrätt

Examination - prov

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Familjerätt och arvsrätt: regler som rör par- och familjerelationer samt arv, testamente och bodelning.
  Jur  -
 • Juridiska begrepp och problemlösning i rättsliga sammanhang.
  Jur  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven redogör utförligt och nyanserat för omfattande delar av de juridiska områden som rör privatpersoner. Eleven redogör också utförligt och nyanserat för innebörden av juridiska begrepp och använder dem med säkerhet i relevanta sammanhang. Dessutom förklarar eleven utförligt och nyanserat innebörden av vanligt förekommande privatjuridiska dokument och upprättar efter samråd med handledare och med gott resultat några sådana dokument.
  Jur  A
 • Eleven redogör utförligt för delar av de juridiska områden som rör privatpersoner. Eleven redogör också utförligt för innebörden av juridiska begrepp och använder dem med viss säkerhet i relevanta sammanhang. Dessutom förklarar eleven utförligt innebörden av vanligt förekommande privatjuridiska dokument och upprättar efter samråd med handledare och med tillfredsställande resultat några sådana dokument.
  Jur  C
 • Eleven redogör översiktligt för begränsade delar av de juridiska områden som rör privatpersoner. Eleven redogör också översiktligt för innebörden av juridiska begrepp och använder dem med viss säkerhet i relevanta sammanhang. Dessutom förklarar eleven översiktligt innebörden av vanligt förekommande privatjuridiska dokument och upprättar i samråd med handledare och med tillfredsställande resultat något sådant dokument.
  Jur  E
 • Utifrån komplexa fallbeskrivningar identifierar och beskriver eleven utförligt och nyanserat problem inom olika privatjuridiska områden och löser dem med gott resultat genom att välja, tolka och tillämpa relevant rättskälla. Dessutom motiverar eleven sitt lösningsförslag med välgrundade och nyanserade argument, för välgrundade och nyanserade resonemang om lagstiftningens effekter och drar välgrundade och nyanserade slutsatser.
  Jur  A
 • Utifrån fallbeskrivningar identifierar och beskriver eleven utförligt problem inom olika privatjuridiska områden och löser dem med tillfredsställande resultat genom att välja, tolka och tillämpa relevant rättskälla. Dessutom motiverar eleven sitt lösningsförslag med välgrundade argument, för välgrundade resonemang om lagstiftningens effekter och drar välgrundade slutsatser.
  Jur  C
 • Utifrån enkla fallbeskrivningar löser eleven med tillfredsställande resultat givna problem inom olika privatjuridiska områden med hjälp av given rättskälla. Dessutom för eleven enkla resonemang om lagstiftningens effekter och drar enkla slutsatser.
  Jur  E
 • Eleven beskriver utförligt och nyanserat privatjuridiska frågor i samhället och för välgrundade och nyanserade resonemang om dessa frågor ur rättsfilosofisk och etisk synvinkel.
  Jur  A
 • Eleven beskriver utförligt privatjuridiska frågor i samhället och för välgrundade resonemang om dessa frågor ur rättsfilosofisk och etisk synvinkel.
  Jur  C
 • Eleven beskriver översiktligt privatjuridiska frågor i samhället och för enkla resonemang om dessa frågor ur rättsfilosofisk och etisk synvinkel.
  Jur  E
 • När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
  Jur  A
 • När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
  Jur  C
 • När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
  Jur  E
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: