👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ledarskap och organisation: organisationsteori

Skapad 2020-11-09 14:03 i Folkungaskolan gymnasium Linköping
Gymnasieskola Ledarskap och organisation
Vi ska, i den här delkursen, jobba med olika organisationsteorier, modeller och begrepp. Från de "klassiska" till moderna och vi kommer att variera mellan enskilt arbete, helklass och grupparbete samt använda oss av verkliga fall, dvs. exempel och analyser av organisationer och företag.

Innehåll

Ni elever ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om olika organisationsformer och förståelse av deras betydelse för att uppnå en fungerande verksamhet. Undervisningen ska ge möjlighet att utveckla kunskaper om hur förändringar i omvärlden kan leda till förändringar i organisationen. I undervisningen ska ni även ges möjlighet att utveckla kritisk medvetenhet genom att undersöka och diskutera frågeställningar inom ledarskap och organisation samt kritiskt granska och reflektera över nyheter och tendenser inom området.

Planering

Vecka

Aktivitet

41

Genomgångar och övningar i klassiska organisationsteorier.

42

Grupparbete

43

Grupparbete inlämning

44

Höstlov

45

Grupparbete presentation

Organisationsförändringar

46

Moderna organisationsteorier

47

Besök: chef från LiU 16e (får skjutas upp). Mer moderna organisationsteorier och övning

48

Öva och repetera

49

Öva och repetera

50

Prov 7/12

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • Kunskaper om begrepp, teorier och modeller inom området ledarskap och organisation samt förmåga att använda dessa.
  Led
 • Kunskaper om olika organisationsformer och deras användbarhet i olika sammanhang.
  Led
 • Förmåga att identifiera och diskutera frågor om ledarskap och organisation ur olika synvinklar.
  Led
 • Förmåga att leda och organisera en verksamhet.
  Led
 • Centralt innehåll
 • Begrepp, teorier och modeller som förklarar hur individer och grupper fungerar i organisatoriska sammanhang samt hur ledarskap fungerar.
  Led  -
 • Kommunikation, samverkan och motivationsskapande faktorer inom en organiserad verksamhet.
  Led  -
 • Organisationsformer: olika metoder att organisera en verksamhet för att nå uppsatta mål av olika karaktär.
  Led  -
 • Ledarskap och organisation ur ett etiskt och historiskt perspektiv samt i relation till frågor om demokrati och genus.
  Led  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven redogör utförligt och nyanserat för innebörden av begrepp inom ledarskap och organisation. Med hjälp av teorier och modeller förklarar eleven utförligt och nyanserat olika företeelser och sammanhang. Dessutom för eleven välgrundade och nyanserade resonemang om teoriernas och modellernas användbarhet.
  Led  A
 • Eleven redogör utförligt för innebörden av begrepp inom ledarskap och organisation. Med hjälp av teorier och modeller förklarar eleven utförligt olika företeelser och sammanhang. Dessutom för eleven välgrundade resonemang om teoriernas och modellernas användbarhet.
  Led  C
 • Eleven redogör översiktligt för innebörden av begrepp inom ledarskap och organisation. Med hjälp av teorier och modeller förklarar eleven översiktligt olika företeelser och sammanhang. Dessutom för eleven enkla resonemang om teoriernas och modellernas användbarhet.
  Led  E
 • Eleven beskriver utförligt och nyanserat olika ledarskapsformer och för välgrundade och nyanserade resonemang om vilken betydelse ledarskapsformen har för en verksamhet. Eleven beskriver också utförligt och nyanserat olika organisationsformer och för välgrundade och nyanserade resonemang om deras användbarhet. Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för hur organisationskulturer uppstår och för välgrundade och nyanserade resonemang om organisationskulturens påverkan på ledarskap, medarbetare och resultat inom en verksamhet.
  Led  A
 • Eleven beskriver utförligt olika ledarskapsformer och för välgrundade resonemang om vilken betydelse ledarskapsformen har för en verksamhet. Eleven beskriver också utförligt olika organisationsformer och för välgrundade resonemang om deras användbarhet. Dessutom redogör eleven utförligt för hur organisationskulturer uppstår och för välgrundade resonemang om organisationskulturens påverkan på ledarskap, medarbetare och resultat inom en verksamhet.
  Led  C
 • Eleven beskriver översiktligt olika ledarskapsformer och för enkla resonemang om vilken betydelse ledarskapsformen har för en verksamhet. Eleven beskriver också översiktligt olika organisationsformer och för enkla resonemang om deras användbarhet. Dessutom redogör eleven översiktligt för hur organisationskulturer uppstår och för enkla resonemang om organisationskulturens påverkan på ledarskap, medarbetare och resultat inom en verksamhet.
  Led  E
 • Eleven identifierar och formulerar komplexa frågeställningar inom ledarskap och organisation samt för välgrundade och nyanserade resonemang om dem. Eleven använder efter samråd med handledare relevanta metoder för att leda och organisera en verksamhet i bekanta men även i nya situationer.
  Led  A
 • Eleven identifierar och formulerar frågeställningar inom ledarskap och organisation samt för välgrundade resonemang om dem. Eleven använder efter samråd med handledare relevanta metoder för att leda och organisera en verksamhet i bekanta situationer.
  Led  C
 • Eleven identifierar och formulerar enkla frågeställningar inom ledarskap och organisation samt för enkla resonemang om dem. Eleven använder i samråd med handledare relevanta metoder för att leda och organisera en verksamhet i bekanta situationer.
  Led  E