👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Konstruktion av papplåda.

Skapad 2020-11-09 14:12 i T1-skolorna Linköping
Grundskola 4 – 6 Teknik
Du ska följa en instruktion och konstruera en papplåda. Du ska välja vad din låda ska användas till och hur den ska vara designad (färg, text, bild). När lådan är klar ska du visa upp den och kort berätta för klassen. Du ska också skriva en utvärdering.

Kopplingar till läroplanen

  • Kunskapskrav
  • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade fysiska eller digitala modeller.
    Tk  A 6
  • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
    Tk  A 6
  • Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
    Tk  A 6