Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Magnetism

Skapad 2020-11-09 14:28 i Sturebyskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 6 Fysik
För ca 3000 år sedan upptäcktes magneter i staden Magnesia. Sedan dess har människor funderat över hur dessa kan fungera och vad vi kan ha för nytta av dem.

Innehåll

Syfte

I det här arbetsområdet kommer du att lära dig om olika typer av magneter och ämnen som har magnetiska egenskaper. Du kommer även träna på att göra undersökningar och att dokumentera dessa.

Undervisning

För att lära oss kommer vi:

 • göra olika undersökningar med magneter
 • dokumentera undersökningarna
 • lära oss olika begrepp 
 • se filmer 
 • läsa faktatexter 

Mål

Efter avslutat arbete ska du ha utvecklat kunskaper om:

 • att planera och genomföra systematiska undersökningar
 • att utvärdera dina undersökningar och hitta felkällor
 • hur magneter fungerar
 • olika ämnens magnetiska egenskaper
 • hur en kompass fungerar
 • begrepp som har med magnetism att göra (attrahera, repellera, sydpol, nordpol, magnetfält, elektromagnet, permanent magnet, naturlig magnet)

Bedömning

 • dokumentation och labbrapport
 • arbetet på lektionerna
 • test

Matriser

Fy
Magnetism

Rubrik 1

Nivå 1
Godtagbara kunskaper
Nivå 2
Mer än godtagbara kunskaper
Nivå 3
Utvecklingsområde
Undersökningar, frågeställningar och planeringar
Du kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Du kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Du behöver träna på att genomföra undersökningar.
Jämföra resultat och förbättra undersökningar
Du kan jämföra dina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
Du kan jämföra sina och andras resultat och för då utvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som efter någon bearbetning kan förbättra undersökningen.
Du behöver träna på att ge förslag på hur undersökningar kan förbättras.
Dokumentera undersökningar
Du gör enkla dokumentationer av dina undersökningar i text och bild.
Du gör utvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Du behöver träna på att göra dokumentationer.
Fysikaliska fenomen och begrepp
Du har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.
Du har goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp
Du behöver träna på att förklara fysikaliska fenomen och fysikens begrepp.
Fysikaliska samband
I enkla och till viss del underbyggda resonemang om magneter kan du relatera till några fysikaliska samband.
I utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om magneter kan du relatera till några fysikaliska samband.
Du behöver träna på att resonera om fysikaliska samband.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: