👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Produktionskunskap 1

Skapad 2020-11-09 14:48 i Lugnetgymnasiet Falun
Gymnasieskola Produktionskunskap
Kursen produktionskunskap behandlar hur produktionsidéer utvecklas och vad som måste beaktas i ett utvecklingsarbete. Kursen behandlar hur produktens design och kvalitet påverkar produktionsplanering och utformning eller omarbetning av produktionsprocessen liksom olika ansvarsområden samt underhållsbehov och logistik. Kursen behandlar även betydelsen av kommunikation, samarbete och ett kundorderstyrt tänkesätt.

Innehåll

Undervisningen i kursen behandlar följande centrala innehåll:

  • Processen för hur en produktionsidé påverkar till exempel en produkts design, funktion och kvalitet. Hur förändringar när det till exempel gäller design, funktion och kvalitet påverkar befintlig produktion.
  • Olika organisationsenheter, deras samarbete och hur de bildar en helhet och skapar ett sammanhang i industriteknisk produktion.
  • Arbetsuppgifter och ansvarsområden inom produktionstekniska avdelningar och vilken funktion dessa fyller i företaget.
  • Val av material, metod och teknik för såväl produktion som driftsäkerhet och underhåll för ett fungerande produktionsflöde och hållbar utveckling.
  • Logistik i industriteknisk produktion, till exempel orderingång, råvaruinköp, produktionsplanering, personalfrågor, försäljning, marknadsföring och lagerföring.
  • Produktionsekonomi, till exempel vilka intäkter och kostnader som finns för produktionen.
  • Efterfrågans påverkan på produktionen.
  • Samarbetets betydelse för en fungerande och lönsam tillverkning.
  • Begrepp och uttryck som är lämpliga för ämnesområdet.

Matriser

Prd
Produktionskunskap 1

E
C
A
Eleven redogör översiktligt för hur en produktionsidé påverkar produktionen. I redogörelsen förklarar eleven översiktligt hur olika organisationsenheter i företaget hänger ihop samt deras olika arbetsuppgifter och ansvarsområden.
Eleven redogör utförligt för hur en produktionsidé påverkar produktionen. I redogörelsen förklarar eleven utförligt hur olika organisationsenheter i företaget hänger ihop samt deras olika arbetsuppgifter och ansvarsområden.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för hur en produktionsidé påverkar produktionen. I redogörelsen förklarar eleven utförligt och nyanserat hur olika organisationsenheter i företaget hänger ihop samt deras olika arbetsuppgifter och ansvarsområden.
Eleven resonerar översiktligt om sambandet mellan designarbete, produktutveckling och kvalitetsarbete.
Eleven resonerar utförligt om sambandet mellan designarbete, produktutveckling och kvalitetsarbete.
Eleven resonerar utförligt och nyanserat om sambandet mellan designarbete, produktutveckling och kvalitetsarbete.
Eleven resonerar översiktligt om sambanden mellan materialval, val av produktionsteknik och underhållsteknik samt om hur dessa val påverkar produktionsflöde och hållbar utveckling.
Eleven resonerar utförligt om sambanden mellan materialval, val av produktionsteknik och underhållsteknik samt om hur dessa val påverkar produktionsflöde och hållbar utveckling.
Eleven resonerar utförligt och nyanserat om sambanden mellan materialval, val av produktionsteknik och underhållsteknik samt om hur dessa val påverkar produktionsflöde och hållbar utveckling.
Eleven redogör översiktligt, utifrån exempel, för vikten av samarbete för en fungerande och lönsam tillverkning. Dessutom beskriver eleven översiktligt logistiken inom en produktionsenhet samt hur den påverkar produktionsekonomin
Eleven redogör utförligt, utifrån exempel, för vikten av samarbete för en fungerande och lönsam tillverkning. Dessutom beskriver eleven utförligt logistiken inom en produktionsenhet samt hur den påverkar produktionsekonomin.
Eleven redogör utförligt och nyanserat, utifrån exempel, för vikten av samarbete för en fungerande och lönsam tillverkning. Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanseratlogistiken inom en produktionsenhet samt hur den påverkar produktionsekonomin.
Eleven använder med viss säkerhet korrekt fackspråk i sina redogörelser och resonemang.
Eleven använder med viss säkerhet korrekt fackspråk i sina redogörelser och resonemang.
Eleven använder med säkerhet korrekt fackspråk i sina redogörelser och resonemang.