Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott o hälsa 1: bedöma-planera-genomföra-värdera personlig träningsplanering

Skapad 2020-11-09 14:49 i Folkungaskolan gymnasium Linköping
Du kommer att under vecka v42-47 arbeta med följande moment inom kursen IDRIDR01 1. Bedöma dina fysiska förmågor via FMS tester 2. Med handledning skriva en träningsplanering där du valt ett eget utvecklingsområde beträffande din kroppsliga förmåga. (kondition, styrka eller rörlighet) 3. Det praktiska genomförande pågår i skolan under lektionstid under 6 veckor 4. Vid träningsperiodens slut sker en skriftlig värdering av din planering/genomförande.
Gymnasieskola Idrott och hälsa
Under vecka 41-47 ska du inom kursen idrott o hälsa 1, arbeta med området "bedöma-planera-genomföra-värdera" och skriva/genomföra ett personligt tränings program.

Innehåll

 

 

Informerande text

 

Att ha en vältränad kropp i förebyggande syfte, är så viktigt idag då vi alla tillbringar så mycket tid sittande framför olika skärmar. 

Denna uppgift innebär att du  under 6 veckor ska testa på, att vara din egen PT. 

Kortfattat: Skriv en planering efter att du gjort en fysisk bedömning av dina kroppsliga förmågor (FMS testerna)

och starta sedan din träning. 

Efter genomförd träningsperiod,  genomför du sedan en skriftlig värdering.

 

Vilka träningsmetoder ska du använda? Reps, set, motstånd?

Kan du förbättra din kondition under 6 veckor, genom att använda träningsmetoden intervall?

Vad har bindväven i kroppen för funktion beträffande rörlighet?

Är stressen som vi alla lever med idag, bra eller dålig för dig?

Kan du få bättre minne av att träna din kondition?

Varför finns inte motivationen?

 

Dessa ovanstående frågor, kan du förhoppningsvis svara på när detta arbetsområde är över.

 

 

Källor: Din lärobok inom idrott o hälsa 1

           Styrkeprogrammet.se

          www.styrkeprogrammet.se

 

 

 

 

Preliminär tidsram och examinationsform

 

 

Vecka 

Lektion 1 

Lektion 2 

46

Fortsatt fysiskt arbete med ditt träningsprogram

Fortsatt fysiskt arbete med ditt träningsprogram

47

Fortsatt fysiskt arbete med ditt träningsprogram Skriftlig värdering av ditt träningsprogram

 

   

 

l

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • Förmåga att planera och genomföra fysiska aktiviteter som befäster och vidareutvecklar kroppslig förmåga och hälsa.
  Idr
 • Kunskaper om betydelsen av fysiska aktiviteter och naturupplevelser för kroppslig förmåga och hälsa.
  Idr
 • Centralt innehåll
 • Den fysiska aktivitetens och livsstilens betydelse för kroppslig förmåga och hälsa.
  Idr  -
 • Motions-, idrotts- och friluftsaktiviteter som utvecklar en allsidig kroppslig förmåga.
  Idr  -
 • Träningsmetoder och deras effekter, till exempel konditions- och koordinationsträning.
  Idr  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan med säkerhet och med goda rörelsekvaliteter genomföra en bredd av aktiviteter, även av komplex karaktär, som utvecklar den kroppsliga förmågan. I samband med det kan eleven utförligt och nyanserat beskriva aktiviteternas och livsstilens betydelse för den kroppsliga förmågan och hälsan. Beskrivningen innehåller förklaringar med koppling till relevanta teorier.
  Idr  A
 • Eleven kan med säkerhet och med goda rörelsekvaliteter genomföra en bredd av aktiviteter som utvecklar den kroppsliga förmågan. I samband med det kan eleven utförligt beskriva aktiviteternas och livsstilens betydelse för den kroppsliga förmågan och hälsan. Beskrivningen innehåller förklaringar med koppling till relevanta teorier.
  Idr  C
 • Eleven kan med goda rörelsekvaliteter genomföra en bredd av aktiviteter som utvecklar den kroppsliga förmågan. I samband med det beskriver eleven översiktligt aktiviteternas och livsstilens betydelse för den kroppsliga förmågan och hälsan.
  Idr  E
 • Eleven kan bedöma sina egna utvecklingsbehov i fråga om kroppslig förmåga och med säkerhet välja områden och metoder för regelbunden träning, ta ett aktivt ansvar för att genomföra dessa samt med nyanserade omdömen värdera resultatet i relation till träningsmetodernas teorier. Dessutom kan eleven anpassa sin träning till variationer i förutsättningarna. Eleven visar i utövandet av idrott, motion och friluftsliv hänsyn till sin egen och andras säkerhet och kan efter samråd med handledare vidta åtgärder vid skada eller nödsituation.
  Idr  A
 • Eleven kan bedöma sina egna utvecklingsbehov i fråga om kroppslig förmåga och kan med viss säkerhet välja områden och metoder för regelbunden träning, ta ett aktivt ansvar för att genomföra dessa samt med nyanserade omdömen värdera resultatet. Eleven visar i utövandet av idrott, motion och friluftsliv hänsyn till sin egen och andras säkerhet och kan efter samråd med handledare vidta åtgärder vid skada eller nödsituation.
  Idr  C
 • Eleven kan bedöma sina egna utvecklingsbehov i fråga om kroppslig förmåga och kan med viss säkerhet välja områden och metoder för träning, ta ett aktivt ansvar för att genomföra dessa samt med enkla omdömen värdera resultatet. Eleven visar i utövandet av idrott, motion och friluftsliv hänsyn till sin egen och andras säkerhet och kan i samråd med handledare vidta åtgärder vid skada eller nödsituation.
  Idr  E
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: