Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spanska 4 HT-20. Prov 2: HÖRA + LÄSA

Skapad 2020-11-09 14:59 i Katedralskolan Linköping
Gymnasieskola Moderna Språk - Spanska
Detta område handlar om att arbeta i spansktalande världen.

Innehåll

Denna del av prov 2 bedömer din förmåga att förstå talat språk och texter.

 

Preliminär tidsram och examinationsform: Se classroom 

v 42-49

Prov som testar läs- och hörförståelse på plats i salen. 

 

 

Matriser

ModSpa
Moderna språk, 4: HÖRA OCH LÄSA

Genomförda examinationer

Reception (läsa/höra och förstå)
1. 2. 3.
1. 2. 3.
1. 2. 3. 4.
Reception (läsa/höra och förstå)
E Eleven förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i talat språk i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer. Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
C Eleven förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar väsentliga detaljer i talat språk i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer. Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
A Eleven förstår såväl helhet som detaljer i talat språk i måttligt tempo och i lättillgängliga texter i olika genrer. Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: