👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sociala frågor

Skapad 2020-11-09 15:14 i Birgittaskolan gymnasium Linköping
Gymnasieskola Samhällskunskap
I det här arbetsområdet fokuserar vi på sociala frågor och studerar och analyserar hur dessa påverkas av olika faktorer såsom genus, klass och etnicitet. Vi diskuterar olika samhällsfrågor utifrån olika perspektiv (individ, grupp och samhällsnivå).

Innehåll

Det här arbetsområdet består av tre delmoment: 

- Fattiga och rika

- Kön, genus och sexualitet

- Etnicitet

I Google Classroom kommer varje moment att innehålla olika slags uppgifter. Du kommer att arbeta med både enskilda uppgifter men också göra gemensamma uppgifter tillsammans med klassen. Du kommer att redovisa både muntligt och skriftligt. Syftet med alla uppgifter är att du successivt ska få mer faktakunskaper och samtidigt träna olika typer av färdigheter inom samhällskunskapens tre huvuddelar dvs orienteringsdelen, analysdelen och diskussionsdelen. 

Tidsåtgång: Cirka tre veckor

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Gruppers och individers identitet, relationer och sociala livsvillkor med utgångspunkt i att människor grupperas utifrån kategorier som skapar både gemenskap och utanförskap.
  Sam  -
 • Presentation i olika former, till exempel debatter, debattinlägg och rapporter.
  Sam  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan analysera samhällsfrågor och identifierar flera orsaker och konsekvenser. I analysen använder eleven med säkerhet samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder samt värderar dem med nyanserade omdömen. Eleven diskuterar utförligt och nyanserat orsakerna och konsekvenserna samt möjliga lösningar på samhällsfrågorna. Eleven kan ge nyanserade argument för sina ståndpunkter och värderar med nyanserade omdömen andras ståndpunkter.
  Sam  A
 • Eleven kan analysera samhällsfrågor och identifiera några orsaker och konsekvenser. I analysen använder eleven med viss säkerhet samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder samt värderar dem med enkla omdömen. Eleven diskuterar utförligt orsakerna och konsekvenserna samt möjliga lösningar på samhällsfrågorna. Eleven kan ge välgrundade argument för sina ståndpunkter och värderar med enkla omdömen andras ståndpunkter.
  Sam  C
 • Eleven kan analysera samhällsfrågor och identifiera någon orsak och konsekvens. I analysen använder eleven med viss säkerhet samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder. Eleven diskuterar översiktligt orsakerna och konsekvenserna samt möjliga lösningar på samhällsfrågorna. Eleven kan ge enkla argument för sina ståndpunkter och värderar med enkla omdömen andras ståndpunkter.
  Sam  E