👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

9D Litteraturhistoria, från upplysning till modernism

Skapad 2020-11-09 15:20 i Domnarvets skola Borlänge
Grundskola 8 – 9 Svenska
Nu kommer vi bygga vidare på det arbete som vi genomförde i årkurs 8. Då läste vi litteraturhistoria från Antiken-Renässansen och nu kommer vi jobba vidare från Upplysning till modernism. Vi kommer jobba med en epok per vecka, (med undantag för v50 då vi genomför läsförståelseprov) gå igenom vad som är typiskt för epoken för att sedan läsa lite utdrag från kända verk. Titta gärna på filmerna från studi.se för att få överblick över epokerna. Kursen kommer examineras genom ett färdigskrivet reportage om en författare.

Innehåll

När:

V 47-4

V47 lektion 1 (måndag) upplysning, genomgång av vad som är typiskt för upplysningen som epok (se häfte där det står om epoker), läsa utdrag Robinson Kruse "Ett fotspår i sanden", jobba med frågor kring epoken.

V47 lektion 2 (onsdag) nationella prov (ingen lektion)

V47 lektion 3 (fredag)  Återkoppla ang onsdagens nationella prov, prata om läsning av skönlitteratur, repetera upplysning, se film, jobba med frågor. 

https://app.studi.se/l/upplysningen-internationella-foerfattare 

V51 lektion 1 (måndag) romantik, genomgång av vad som är typiskt för romantiken som epok (se häfte där det står om epoker), läsa utdrag från Frankenstein "Drömmen som gick i kras", av Mary Shelley och Den unge Werthers lidande av Johann Wolfgang von Goethe.

V51 lektion 2 (onsdag) realism, genomgång vad som är typiskt för realismen som epok (se häfte där det står om epoker), läsa utdrag från Oliver Twist "mera mat" av Charles Dickens.

https://app.studi.se/l/realism-och-naturalism

V51 lektion 3 (fredag) Läsning skönlitteratur

https://app.studi.se/l/romantiken

V2 lektion 1 (måndag) modernism, genomgång av vad som är typiskt för modernismen som epok (se häfte där det står om epoker), ser film från UR om modernismen.

V2 lektion 2 (onsdag) modernism, läsa utdrag från Franz Kafkas "förvandlingen" diskutera budskap. Jobba med frågor i häfte om epoker.

V2 lektion 3 (fredag) Läsning skönlitteratur

V3 lektion 1 (måndag) Genomgång Reportage som textform, gå igenom uppgift

V3 lektion 2 (onsdag) Jobba med ditt reportage om författare verk, samtid och budskap.

V3 lektion 3 (fredag) Läsa skönlitteratur.

V4 lektion 1 (måndag) Jobba med ditt reportage om författare verk, samtid och budskap.

V4 lektion 2 (onsdag) Jobba med ditt reportage om författare verk, samtid och budskap.

V4 lektion 3 (fredag) Läsa skönlitteratur/ Jobba med ditt reportage om författare verk, samtid och budskap.

V5 lektion 1 (måndag) Sista lektionen för reportage, lämnas in efter lektion! I unikum under uppgift.

Vad skall vi läsa om:

Upplysningen (1650-1800)

Romantiken (1760-1840)

Realism/Naturalism (1830-1890)

Modernism (1910-1950 )

Hur:

Vi kommer att gå igenom epokernas kännetecken och prata om hur samhället var uppbyggt. Vi kommer läsa och gå igenom olika verk som skrevs under epoken och diskutera dess innehåll. Du kommer få jobba med lite frågor om varje epok på lektionstid där du använder ditt texthäfte som stöd. Du kommer även att jobba enskilt med att skriva ett reportage om en författare. Vi kommer att avsluta med att ha ett skriftligt prov där frågorna kommer att hämtas från ditt uppgiftshäfte.

Upplysningen: Robinson Kruse av Daniel Defoe, 

Romantiken: Den unge Werthers lidande av Johann Wofgang von Goethe

Realismen: Oliver Twist av Charles Dickens

Modernismen: Förvandlingen av Franz Kafka

Vad skall du kunna:

Du skall fördjupa dig i ett verk och en författare och göra ett reportage om valfri författare 

Material:

Ett häfte med korta sammanfattningar av de olika epokerna (delas ut på lektioner v48)

Instuderingsfrågor till varje epok delas ut v48

Utdrag från olika litterära verk, delas ut på lektioner, se veckoplanering ovan.

Instruktion om hur du skriver ett reportage. (delas ut måndag v3)

Uppgift om det reportage som du skall skriva om en författare (delas ut måndag v3, bifogas även i unikum)

Filmer att se på studi.se (korta filmer som alla elever har tillgång till, gör gärna frågor)

v47 https://app.studi.se/l/upplysningen-internationella-foerfattare

v51 https://app.studi.se/l/romantiken 

v51 https://app.studi.se/l/realism-och-naturalism 

Examination och uppgifter

Klassrumsdiskussioner, reportage inlämnat måndag v5

 

 

 

Uppgifter

  • Reportage författarporträtt 1 feb

  • Instuderingsfrågor till litteraturhistoria, använd texthäfte som stöd.

Matriser

Sv
Matris litteraturhistoria v48-v5 åk9

F
E
C
A
Läsförståelse
Kan ev bedömas i klassrumsdiskussioner
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
Tolka & resonera om budskap
Reportage och lektionsdiskussioner
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Verket & upphovsmannen
Reportage och lektionsdiskussioner
Eleven kan också föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
Eleven kan också föra utvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
Eleven för också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
Historiska & kulturella sammanhang
Reportage och lektionsdiskussioner
Eleven drar då till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Eleven drar då relativt väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Eleven drar då väl underbygg­da slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Skriva texter
Reportage
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Söka, välja ut och sammanställa
Reportage
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett varierat urval av källor och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Sammanställningar
Reportage
Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna innehåller ut­vecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat ämnesrelaterat språk samt relativt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna innehåller välutvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, välutvecklat ämnesrelaterat språk samt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Kombinera text, estetiska uttryck & medier
Reportage
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Samtala & diskutera
Startuppgifter, lektionsdiskussioner
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.