Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

So åk 2 höstterminen

Skapad 2020-11-09 15:25 i Önnestads skola Kristianstad
Grundskola 2 SO (år 1-3)
Du kommer få lära dig om vår sista istid och de spår vi kan hitta i naturen efter att isen smälte. Du kommer få en inblick i vad barnkonventionen arbetar för. Du kommer få lära dig mer om pengar, olika betalningsformer och vad olika varor och tjänster kan kosta. Du kommer få ta del av vad som händer i världen.

Innehåll

 

 Lärandemål

 • Varför det blev istid och vilka spår vi kan hitta i vår natur efter issmältningen.
 • Människors lika värde och barnens rättigheter.
 • Pengars användning, olika betalningsformer och vad varor och tjänster kan kosta.
 • Aktuella samhällsfrågor i olika medier.

 

Undervisning

 • Du kommer få läsa i So-boken och andra texter.
 • Du kommer få se filmer, nyhetsprogram och diskutera innehållet.
 • Du kommer få återberätta och sammanfatta det du lärt dig.
 • Du kommer få skriva texter och göra uppgifter knutna till innehållet.
 • Du kommer få arbeta enskilt, i par och i grupp.

På lektionerna måste du:

 • vara aktiv och delta.

Jag kommer också titta på om du:

 • kan berätta varför det blev istid och vilka spår vi kan hitta i naturen efter det att isen smälte.
 • kan läsa och berätta om ett djur som levde under istiden.
 • kan ge exempel på någon betalningsform och vad olika varor och tjänster kan kosta.
 • förstår begreppet "människors lika värde" och kan ge exempel på någon rättighet du som barn har.
 • visar intresse för vad som händer i världen och kan återge det med egna ord.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  SO
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  SO
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  SO  1-3
 • Pengars användning och värde. Olika exempel på betalningsformer och vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.
  SO  1-3
 • Aktuella samhällsfrågor i olika medier.
  SO  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  SO  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: