Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsa, lyssna och förstå

Skapad 2020-11-09 15:36 i Edsskolan Östhammar
Grundskola 4 – 6 Svenska
Språk är vårt främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar vi vår identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker.

Innehåll

Vad ska vi göra?

Vi ska träna läsflyt, förståelse och förmågan att kunna sammanfatta och återberätta det lästa och lyssnade.

Bland annat kommer vi att:

 • Läsa och lyssna på skönlitteratur och andra texttyper.

 • Träna på förmågan att analysera skönlitteratur. Vi kommer att arbeta med läsningen i en läslogg och träna oss på att göra enkla analyser av texter. Vi kommer att träna oss på att sammanfatta innehållet och göra recensioner.

 • Träna på olika strategier för att förbättra förståelsen av det vi läser och lyssnar på.

 • Lyssna på radiodramatiseringar. Vi tränar en förståelsestrategi kopplat till varje avsnitt och arbetar med innehållet efteråt via textsamtal.

 

Hur får du visa vad du kan?

 • Du visar att du kan läsa olika texter med flyt.

 • Du visar att du kan hitta tydlig information i en text och att du kan tolka och läsa mellan raderna för att få fram ett svar på frågorna.

 • Du formulerar svar som är tydliga för andra att förstå.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  Sv  4-6
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Texter i digitala miljöer, till exempel texter med länkar och andra interaktiva funktioner.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Läsa, lyssna och förstå

Flyt

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Flyt
Jag läser skönlitteratur för barn och ungdomar med:
 • Sv  E 6
flyt. Jag läser ut de flesta orden snabbt och lätt och fastnar bara ibland på något långt svårt ord. Jag gör pauser vid punkterna och läser lagom fort så det går bra att lyssna på mig.
bra flyt och fastnar nästan aldrig på svåra ord. Jag gör pauser, läser lagom fort och har börjat läsa lite med inlevelse. Det går lätt att lyssna på mig.
mycket bra flyt och fastnar inte på längre svåra ord. Jag läser lagom fort med pauser och bra inlevelse. Jag använder olika röstlägen när någon pratar i texten, när det är spännande t. ex. Det går väldigt lätt att lyssna på mig.

Förståelse

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Förståelse
Jag visar att jag förstår vad jag läser:
 • Sv  E 6
genom att på ett enkelt sätt berätta om vad jag läst. Jag berättar om vem som är huvudperson och vad som händer i stora drag.
genom att berätta mer om vad jag läst. Jag berättar om flera händelser och personer i berättelsen och flera detaljer som är viktiga för handlingen.
genom att berätta mycket och utförligt om vad jag läst. Jag berättar om detaljer om personer och händelser som viktiga för handlingen och kan uppfatta saker som står "mellan raderna".

Budskap och upplevelse

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Budskap och upplevelse
Jag beskriver:
 • Sv  E 6
enkelt vad som var det viktiga i boken och vad jag tycker om det.
vad författaren vill berätta i boken och berättar om vad jag tycker och tänker om det.
vad som var bokens budskap och varför jag tror författaren skrev den. Jag berättar utförligt vad jag tycker om händelserna i boken och jämför med mina egna erfarenheter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: