Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musikskapande Rap

Skapad 2020-11-09 15:41 i Himnaskolan Linköping
Grundskola 4 – 6 Musik
Testa att göra din egen rap! Du får arbeta ihop med en kompis och ni får tillsammans skapa en rap med musikbakgrund till.

Innehåll

Arbetssätt

 • Läsa om  hiphopens och rappens ursprung.
 • Rappa till rytmer och musikbakgrunder i helklass och smågrupper.
 • Träna på att känna pulsen och prata om begrepp som puls, tempo och rytm.
 • Skriva egna rappar i smågrupper till ett beat.
 • Framföra sina rappar för klassen.

Bedömning:

Bedömningen sker i klassrummet under pågende inlärning. Läraren bedömer hur du tar dig an uppgiften och genomför den.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer.
  Mu  4-6
 • Imitation och improvisation med röst och instrument, rytmer och toner.
  Mu  4-6
 • Musikskapande med utgångspunkt i musikaliska mönster och former, till exempel ackordföljder och basgångar.
  Mu  4-6
 • Musikframföranden.
  Mu  4-6
 • Rösten som instrument för olika vokala uttryck, till exempel sång, jojk och rap.
  Mu  4-6
 • Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers och refräng som byggstenar för att komponera musik i olika genrer.
  Mu  4-6
 • Ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om musicerande och om intryck samt upplevelser av musik.
  Mu  4-6
 • Musik till sammans med bild, text och dans. Hur olika estetiska uttryck kan samspela.
  Mu  4-6

Matriser

Mu
Musikskapande Rap

Når ej godtagbara kunskaper
Når godtagbara kunskaper
Når mer än godtagbara kunskaper
Musikskapande
Eleven behöver delta mer i skapandet av musik med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg.
Eleven bidrar till att skapa musik med hjälp av röst och digitala verktyg och utgår från några enkla musikaliska mönster och former och prövar hur dessa kan bidra till en fungerande komposition.
Eleven kan skapa musik med hjälp av röst och digitala verktyg och utgår från några enkla musikaliska mönster och former och prövar hur dessa kan sättas samman till en i stora delar fungerande komposition.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: