Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SvA: Hund eller katt?

Skapad 2020-11-09 15:48 i Folkungaskolan gymnasium Linköping
Om konsten att tala, argumentera och diskutera
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk
Under nästkommande veckor ska vi fördjupa oss i konsten att tala, argumentera och diskutera.

Innehåll


Att kunna formulera sig och kommunicera i tal är en viktig förmåga för att fungera i samhället.

 

Visst skulle det vara skönt att kunna ge svar på tal istället för att bara stå där alldeles stum när någon säger något dumt eller förolämpande?

Visst är det så att man ibland tycker att någon annans åsikt är helt fel men man vet inte hur man ska övertyga personen?

Visst vore det fantastiskt skönt att våga vara den som vågade ställa sig upp och hålla ett engagerande tal för något man tror på?

Att argumentera är en konst som kräver både kunskaper och övning. Men det går att lära sig! Det är det vi ska ägna oss åt i det här arbetsområdet.

 

Preliminär tidsram och examinationsform

Planering Hund eller katt?

Om konsten att, tala, argumentera och diskutera

Vecka

Innehåll

46 tisdag

Argumenterande tal

Kontakt s 351-354

47 tisdag

Retorik, att debattera och hålla argumenterande tal

Kontakt s 355-35848 tisdag

Skriva manus och framföra tal

Kontakt s 359-361

49 tisdag

Skriv inledning och avslutning

Ja till Rut

Vem talar till vilka?

Kontakt s 360

50 

Skriv inledning och avslutning

Ja till Rut

Vem talar till vilka?

Kontakt s 360

 

Att leda en diskussion Kontakt s 362-364

 

51

Sälj det osäljbara

Debatt hund eller katt? Snygg eller smart?

Kontakt s 361-362

2

Skriv ett argumenterande tal Kontakt s 3653

Skriv ett argumenterande tal

Kontakt s 365

4

Håll ett argumenterande tal

Muntlig examination

Kontakt s 365

5

Håll ett argumenterande tal

Muntlig examination

Kontakt s 365

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  SvA
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  SvA
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  SvA  E 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  SvA  E 9
 • Eleven kan med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett enkelt sätt.
  SvA  E 9
 • I sådana situationer kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussioner­ na framåt.
  SvA  E 9
 • Eleven väljer och använder då i huvudsak fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.
  SvA  E 9
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  SvA  C 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  SvA  C 9
 • Eleven kan med en ändamålsenlig kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett utvecklat sätt.
  SvA  C 9
 • I sådana situationer kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
  SvA  C 9
 • Eleven väljer och använder då relativt väl fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.
  SvA  C 9
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  SvA  A 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  SvA  A 9
 • Eleven kan med en ändamålsenlig och effektiv kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett välutvecklat sätt.
  SvA  A 9
 • I sådana situationer kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med välutveck­lade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
  SvA  A 9
 • Eleven väljer och använder då väl fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.
  SvA  A 9
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur, innehåll och språk och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
  SvA  E 9
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur, innehåll och språk och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
  SvA  C 9
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur, innehåll och språk och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
  SvA  A 9

Matriser

SvA
SvA: Hund eller katt?

Bedömningsmatris: Hund eller katt?

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Innehåll
 • SvA  E 9
 • SvA  C 9
 • SvA  A 9
Eleven framför åsikter med hjälp av en tes och enkla och till viss del underbyggda argument.
Eleven framför åsikter med hjälp av en tes och utvecklade och relativt väl underbyggda argument.
Eleven framför åsikter med hjälp av en tes välutvecklade och väl underbyggda argument.
Kommunikation
 • SvA  E 9
 • SvA  E 9
 • SvA  C 9
 • SvA  C 9
 • SvA  A 9
 • SvA  A 9
Eleven visar viss anpassning till mottagaren till exempel genom att tala tydligt och visa engagemang och trovärdighet.
Eleven visar relativt god anpassning till mottagaren till exempel genom att tala tydligt, med inlevelse, engagemang och trovärdighet.
Eleven visar god anpassning till mottagaren till exempel genom att tala tydligt, med inlevelse, engagemang och trovärdighet samt med betoning på viktiga ord och med en god kontakt med publiken.
Struktur
 • SvA  E 9
 • SvA  C 9
 • SvA  A 9
Talet är i huvudsak sammanhängande och begripligt. Eleven leder den avslutande diskussionen genom att vid behov fördela ordet på ett i huvudsak fungerande sätt samt gör ett försök till sammanfattning av diskussionen.
Talet är relativt väl sammanhängande med tydlig struktur, till exempel genom inledning och avslutning. Eleven leder den avslutande diskussionen genom att vid behov fördela ordet på ett relativt väl fungerande sätt samt gör en rimlig sammanfattning av diskussionen.
Talet är väl sammanhängande och välstrukturerat, till exempel genom en effektiv inledning och avslutning. Eleven leder den avslutande diskussionen genom att vid behov fördela ordet på ett väl fungerande sätt samt gör en sammanfattning av det viktigaste i diskussionen.
Språk
 • SvA  E 9
 • SvA  C 9
 • SvA  A 9
Ordvalet är enkelt.
Ordvalet är utvecklat, till exempel genom att vara varierat, och passar relativt väl för mottagaren.
Ordvalet är välutvecklat, till exempel genom att vara varierat, träffande och specifikt och passar väl för mottagaren.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: