👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik och design

Skapad 2020-11-09 15:50 i Tullgårdsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 – 6 Teknik
Elbilen

Innehåll


Syfte ( läroplan) och långsiktiga mål

Centralt innehåll (läroplan)

Kunskapskrav/kunskapsnivåer

Hur lägger du upp undervisningen utifrån ovan? Konkreta mål

Här skriver du i Tullgårdsskolans mall- elever

Bedömning

Här planerar du in innan hur du ska bedöma arbete och när.Vad ska vi arbeta med? Hur länge ska vi arbeta med detta?

Vi kommer arbeta med teknik och elbilen under hela november och december.

Hur ska vi arbeta?

 • Vi kommer att arbeta praktisk genom hela arbetsområdet där målet är att få bilen att åka så snabbt den kan på 8 meter och hur högt upp den kan klara en mycket brant lutning.
 •  
 •  
 • Vad ska du lära dig? 

När du är klar med teknik och elbilen ska du:

 1. Kunna konstruera en fysisk modell av en elbil.
 2. Kunna göra enklare kopplingar i el.
 3. kunna identifiera ett problem som kan lösas med teknik och där du har ett alternativ som du prövar.
 4. hur olika komponenter samverkar.
 5. visa hela din konstruktion på en skiss.
 6.  
 7. Hur ska du visa att du lärt dig? 
 • Du kommer visa dina kunskaper i praktiska redovisningar.
 • Du visar i dina skisser.
 •  
 • Begrepp:
 • Hjulaxel
 • Strömbrytare
  kopplingsschema
 • Chassi
 • Kaross
 •  
 •  

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
  Tk  4-6
 • Tekniska lösningar som utnyttjar elkomponenter för att åstadkomma ljud, ljus eller rörelse, till exempel larm och belysning.
  Tk  4-6
 • Hur olika komponenter samverkar i enkla tekniska system, till exempel i ficklampor.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6