Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kommunicera: Samtala och skriva

Skapad 2020-11-09 15:54 i Edsskolan Östhammar
Grundskola 4 – 6 Svenska
Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Genom olika arbetssätt ska vi bli ännu bättre på att skriva, tala, lyssna och samtala.

Innehåll

Vad ska vi göra?

 

Du kommer under detta arbetsområde bland annat att få möjligheten att utveckla dina kunskaper i att:

 • skriva olika texter samt samtala kring dessa,

 • tala, lyssna och samtala,

 • anpassa språket efter olika syften och mottagare,

 • använda olika strategier när du skriver olika texter,

 • bearbeta och ta emot respons,

 • agera ansvarsfullt vid kommunikation i olika sammanhang, 

 • använda strategier för att minnas och lära, exempelvis tankekarta och stödord. 

 

 

Hur får du visa vad du kan?

Du visar att du:

 • utvecklar dina kunskaper i att skriva texter i olika genrer, 

 • utvecklar dina kunskaper i att använda strategier och olika skrivregler, 

 • använder skiljetecken och grundläggande regler för stavning och språkriktighet,

 • har förmågan att förbättra dina texter efter egen respons och kamraters respons,

 • deltar i diskussioner i grupp och i helklass och visar förmåga att föra ett samtal framåt.

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
 • Ansvarsfullt agerande vid kommunikation i digitala och andra medier och i olika sammanhang.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Kommunicera: Samtala och skriva

Skriva texter

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Skriva texter
 • Sv  E 6
Du skriver enkla texter med enkelt innehåll, struktur och språklig variation.
Du skriver dina texter med ett relativt tydligt innehåll, struktur och relativt varierat språk.
Du skriver dina texter med ett tydligt språk, tydlig struktur och med ett varierat språk.

Skrivregler

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Skrivregler
 • Sv  E 6
Du visar en grundläggande förmåga när det gäller stavning, skiljetecken och språkriktighet när du skriver olika texter.
Du visar viss säkerhet när det gäller stavning, skiljetecken och språkriktighet när du skriver olika texter.
Du visar säkerhet när det gäller stavning, skiljetecken och språkriktighet när du skriver olika texter.

Ge omdömen om & bearbeta en text

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Respons
 • Sv  E 6
Du ger enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons kan du bearbeta dina texter på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du ger utvecklade omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons kan du bearbeta dina texter på ett relativt väl fungerande sätt.
Du ger välutvecklade omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons kan du bearbeta dina texter på ett väl fungerande sätt.

Samtala

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Samtala
 • Sv  E 6
Du kan till viss del samtala om bekanta ämnen på ett enkelt sätt. Du behöver utveckla din förmåga att ställa frågor och att på ett enkelt sätt framföra dina åsikter.
Du samtalar om bekanta ämnen på ett enkelt sätt. Du ställer någon fråga och framför på ett enkelt sätt dina egna åsikter. Detta för samtalet framåt på ett positivt sätt.
Du samtalar om bekanta ämnen på ett utvecklat sätt. Du ställer flera frågor och framför på ett utvecklat sätt dina egna åsikter. Detta för samtalet framåt på ett positivt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: