Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska - Skriva - år 1

Skapad 2020-11-09 17:03 i Gemensamt i Linköping Linköping
Grundskola 1 Svenska
Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att formulera sig i tal och skrift.

Innehåll

Undervisning:
Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att skriva.

Det kommer vi göra genom att:
* träna på hur man skriver bokstäverna.
* skriva ord
* skriva meningar med stor bokstav, mellanrum och punkt
* skriva meningar till bilder
* skriva tokiga meningar
* skriva listor och gåtor
* skriva berättelser/sagor
* skriva faktatexter
* skriva återberättande texte


Arbetssätt:

Vi skriver med penna och på lärplatta.


Bedömning:

När du slutar ettan ska du kunna:
* skrivriktningen
* koppla ihop alla bokstäver och dess ljud
* skriva ord med små bokstäver
* skriva meningar med stor bokstav, punkt och mellanrum.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Lgr11
 • Centralt innehåll
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  Sv  1-3

Matriser

Sv
Skolverkets bedömningsstöd - Skriva

Skriva A - minimikrav år 1
Skriva B - minimikrav år 2
Skriva C - minimikrav år 3
Handstil
Eleven har skrivriktningen klar för sig.
Eleven skriver så att texten är läslig för eleven själv och för andra.
Eleven skriver läsligt med gemener och versaler.
Skrivandets syfte
Eleven prövar att skriva för att kommunicera.
Eleven skriver text för att kommunicera.
Eleven skriver berättande texter med inledning, händelseförlopp och avslutning [röd tråd och i huvudsak fungerande handling].
Begripligt innehåll
Eleven skriver beskrivande texter där innehållet klart framgår [blir begripligt].
Faktatext
Eleven söker och hämtar information från någon anvisad källa.
Gemener och versaler
Eleven utforskar skrivandet genom att använda versaler och/eller gemener
Eleven använder de flesta versaler och gemener på ett korrekt sätt.
Mellanrum
Eleven gör ofta mellanrum mellan orden.
Eleven gör mellanrum mellan orden.
Stavning
Eleven kopplar ihop i stort sett alla bokstavsljud med bokstäver.
Eleven kan stava några för eleven vanligt förekommande ord.
Eleven kan stava många för eleven vanliga ord
Punkt och stor bokstav
Eleven bildar oftast meningar men markerar dem inte med stor bokstav och punkt mer än sporadiskt.
Eleven visar förmåga att markera meningar med stor bokstav och punkt.
Eleven markerar meningar med stor bokstav, punkt och frågetecken i egna texter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: