👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Interview - Work

Skapad 2020-11-09 18:16 i Söderskolan Falkenberg
Du ska utföra en intervju i temat yrken.
Grundskola 7 – 9 Engelska
Du ska planera, genomföra och redovisa (muntligt och skrifligt) en intervju med en person i ett visst yrke.

Innehåll

Mål för elev

Du ska bli bättre på att intervjua och sammanställa en intervju till en text som är begriplig för andra. Du ska bli bättre på att ställa frågor som leder till mer utförliga svar, alltså INTE frågor som den intervjuade kan svara ja eller nej på.

Innehåll

Du ska utföra en intervju med valfri person som arbetar med något som intresserar dig. Frågorna ska handla om den intervjuades yrke och arbetsuppgifter. Intervjun ska sedan sammanställas i en löpande text på engelska och spelas in muntligt. Om du inte har möjlighet att intervjua någon i din närhet på engelska så får du intervjua mig. 

Genomförande

Under lektionstid arbetar vi med temat "work". Ni kommer att få glosor varje vecka kopplade till temat för att bredda ert ordförråd. Ni kommer att öva på att intervjua varandra under lektionstid, samt att vi kommer prata om hur ni ska tänka när ni kommer på era frågor.

Redovisning

Du ska lämna in följande:

- Dina frågor du ställde under intervjun som du själv kommit på. 
- Dina anteckningar som du skrev under intervjun. - Din renskrivna text där du skrivit din intervju i löpande text.
- En inspelad muntlig presentation med ditt resultat från intervjun.

Koppling till styrdokumenten

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • Centralt innehåll
 • Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.
  En  7-9

Matriser

En
Engelska - skriva åk 7

Ingen nivå
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Uttrycka sig i skrift
Bedömningen avser elevens förmåga att uttrycka sig i skrift
Eleven kan uttrycka sig på begriplig engelska och uttrycker sig mestadels klart och tydligt. Eleven använder givna ord/fraser, samt detaljer för att utveckla språket. *Till exempel kan du skriva om ett ämne som du känner till väl utan några fel som förstör förståelsen.*
Eleven uttrycker sig tydligt och säkert, gör lämpliga språkval, anpassar och varierar språket efter olika situationer och sammanhang. *Till exempel kan du utveckla ett budskap genom att förklara, beskriva och motivera.*
Eleven gör lämpliga ordval och anpassar språket efter olika situationer och sammanhang. Eleven uttrycker sig tydligt och grammatiskt korrekt med flyt och variation. *Till exempel kan du uttrycka dig välformulerat och strukturerat, du kan förklara både enkelt och mer detaljerat så att mottagaren förstår budskapet. Du visar prov på ett stort ordförråd.*