Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsförståelse åk 4-5

Skapad 2020-11-09 18:09 i Gluntens montessoriskola Grundskolor
Grundskola 4 Svenska
Du läser olika typer av texter, både skönlitterära, fakta, instruktioner, annonser, dikter, referat, krönikor, biografier etc...

Innehåll

Syfte med arbetsområdet:

Centralt innehåll som arbetsområdet berör:

Beskrivning av arbetsområdet:

Du läser olika typer av texter för att utveckla olika lässtrategier som; faktaläsning, sökläsning, läsning mellan raderna, djupläsning och översiktsläsning. 

Bedömning av arbetsområdet:

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • läsa åldersanpassad skönlitteratur och faktatexter.
 • välja lässtrategi efter olika genre, t ex instruktioner, faktatexter, berättelser etc..
 • förstå och tolka innehållet i texterna.

Arbetstid och deadlines för arbetsområdet:

Du arbetar kontinuerligt med läsförståelse varje vecka.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Läsförståelse

Godtagbara kunskaper
Ny nivå
Mer än godtagbara kunskaper
Läsa med flyt
Läsa skönlitteratur och faktatexter högt och tyst med flyt.
 • Sv  4-6
Du kan läsa skönlitteratur och faktatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt
Hitta information och dra egna slutsatser
Fakta - Du kan med egna ord sammanfatta en text utifrån en läst text. Du kan jämföra olika typer av texter, t ex fakta, skönlitteratur, tidningsartiklar, dagboksanteckningar etc.
Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar du grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget visar eleven god läsförståelse
Sammanföra och tolka
Förståelse - Du kan läsa mellan raderna. Du kan med egna ord och med hjälp av dina erfarenheter beskriva och förklara budskapet i texter.
Du kan utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Du kan utifrån egna erfarenheter tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk. samt på ett utvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen
Granska och värdera
Analys - Du kan beskriva din upplevelse av läsningen utifrån egna tankar, erfarenheter och åsikter.
Du kan på ett enkelt sätt beskriva din upplevelse av läsningen.
Du kan på ett utvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: