Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologisk mångfald och hållbar utveckling

Skapad 2020-11-09 18:27 i Lackarebäcksskolan Mölndals Stad
Grundskola 6 Biologi
Det vi väljer att göra idag för att må bra och för att ha ett bekvämt liv ska inte förstöra möjligheterna för framtidens människor, djur, växter och miljö att ha det lika bra som vi. Ekosystemtjänster är de produkter och tjänster som naturens ekosystem ger oss människor och som bidrar till vårt välbefinnande. Det handlar om vanliga produkter som spannmål, kaffebönor och träråvara samt tjänster som att rena vatten, reglera klimat och pollinera växter. Vad gör vi människor för naturen? Hur förökar sig växterna och djuren? Det finns flera sätt som växter i naturen använder sig av för att föröka sig.

Innehåll

Vad är biologisk mångfald, hållbar utveckling, ekosystem - samband mellan olika organismer, ekosystemtjänster, nedbrytning, pollinering, människans beroende av naturen?

Under de kommande veckorna kommer vi att arbeta med detta.

 

Arbetssätt:

Vi kommer att läsa fakta texter enskilt och gemensamt och svara på tillhörande frågor.

Vi kommer att söka fakta i filmer.

Vi kommer ha gemensamma diskussioner.

Vi kommer söka efter svaren tillsammans och enskilt.

 

Vi kommer att rita förklarande bilder.

 

Efter detta arbetsområde ska du kunna följande:

Söka naturvetenskaplig fakta

Diskutera relevant fakta inom arbetsområdet

Sammanfatta texter och plocka ut det viktigaste

Använda dig av relevanta begrepp

Du ska kunna förklara hur olika växter pollineras

Du ska kunna benämna en blommas olika delar

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6

Matriser

Bi
Biologisk mångfald och hållbar utveckling

F
E
C
A
Söka information
Du behöver träna mer.
Du kan söka naturvetenskaplig information från olika källor. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur informationen och källorna kan användas.
Du kan söka naturvetenskaplig information från olika källor. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur informationen och källorna kan användas.
Du kan söka naturvetenskaplig information från olika källor. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur informationen och källorna kan användas.
Samtala och diskutera
Du behöver träna mer.
Du kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Du kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Du kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar dem.
Kunskap om biologiska sammanhang
Du behöver träna mer.
Du har enkla kunskaper i biologi. Du ger exempel och beskriver hur saker hänger ihop i biologin. Du använder biologins begrepp på ett ganska bra sätt.
Du har goda kunskaper i biologi. Du ger exempel och förklarar hur saker hänger ihop i biologin på ett utvecklat sätt. Du använder biologins begrepp på ett bra sätt.
Du har välutvecklade kunskaper i biologi. Du ger exempel och förklarar hur saker hänger ihop i biologin på ett välutvecklat sätt. Du använder biologins begrepp på ett bra sätt.
Människans beroende av naturen
Du behöver träna mer.
Du kan ge exempel på och beskriva hur människor behöver naturen och hur människor påverkar naturen. Du beskriver hur det hänger ihop med organismers liv och med hur ekologin fungerar.
Du kan ge exempel på och förklara på ett utvecklat sätt hur människor behöver naturen och hur människor påverkar naturen. Du beskriver hur det hänger ihop med organismers liv och med hur ekologin fungerar.
Du kan ge exempel på och förklara på ett välutvecklat sätt hur människor behöver naturen och hur människor påverkar naturen. Du beskriver hur det hänger ihop med organismers liv och med hur ekologin fungerar.
Blommans delar och fröspridning
Du behöver träna mer.
Du visar att du har förståelse för blommans delar och kan namnge flera som vi har pratat om. Du visar att du har förståelse för hur blommor pollineras och kan på ett enkelt sätt redogöra för detta. Du kan redogöra för hur frö sprids och ge exempel på flera sätt som de kan spridas på.
Du visar att du har god förståelse för blommans delar och kan namnge många delar vi pratat om. Du visar att du har god förståelse för hur blommor pollineras och kan redogöra för detta. Du kan redogöra för hur frön sprids och kan ge flera exempel på hur det kan gå till.
Du visar att du har utvecklad förståelse för blommans delar och kan namnge alla delar vi pratat om. Du visar att du har mycket god förståelse för hur blommor pollineras och kan redogöra för detta. Du kan redogöra för hur frön sprids och kan ge flera exempel på hur det kan gå till.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: