👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lärmiljö för alla

Skapad 2020-11-09 18:27 i Bjäre skola Båstad
Grundskola F
Tänk att du ska få möjlighet att vara med om att skapa 6 nya lekmiljöer där alla känner sig välkomna, där vi kan ha kul och lära av varandra.

Innehåll

Undervisning

Du  kommer att träna din förmåga att   pröva och utveckla ideer, lösa problem och omsätta ideerna i handling genom att  bygga upp  lärmiljöer,använda mindmaps,  söka kunskap,digitalt eller analogt, reflektera och analysera.(hur gick det  och hur kan det bli bättre)

Du kommer  att träna  din förmåga  att skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt  och empatiskt förhållningssätt genom att  arbeta  tillsammans i grupp, ta gemensamma beslut som alla kan respektera, och fördela roller i både lek och arbete.

 

Bedömning

Du kommer visa din kunskap i att  pröva  och utveckla ideer, lösa problem och omsätta ideer i handling genom att komma med förslag,  kunna söka kunskap ,reflektera och analysera  genom  att i grupp svara på frågan Hur gick det och hur kan det bli bättre.

 

Du kommer   visa din förmåga att skapa och upprätthålla goda relationer när du använder det i det egna lärandet varje dag.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Gr lgr11  -
 • Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.
  Gr lgr11  -
 • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
  Gr lgr11  -