Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik Geometri åk 8,

Skapad 2020-11-09 19:13 i Gustav Adolfsskolan Alingsås
Grundskola 7 – 9 Matematik
Intresset för att studera geometriska figurer har sysselsatt matematiker i alla tider. De flesta geometriska begrepp som vi använder idag definierades för över 2000 år sedan i Euklides verk Elementa. Idag används kunskapen om geometriska former inom många yrkesområden. Arkitekter använder kunskapen när de planerar husbyggen och nya bostadsområden. Inom industrin är geometri viktig för att till exempel tillverka lämpliga förpackningar som ska innehålla en viss volym. I det här avsnittet får du lära dig mer om två- och tredimensionella former och hur geometriska formler används för att lösa problem.

Innehåll

Elevdel

Mål

Målet med arbetsområdet är att öka dina kunskaper kring geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt. Avbildning och konstruktion av geometriska objekt. Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta. Du får också lära dig geometriska satser och formler och behovet av argumentation för deras giltighet.

Dessutom kommer du öva på Problemlösning, Matematiska metoder, att Kommunicera dina lösningar skriftligt och muntligt samt att föra och följa matematiska Resonemang.

Bedömning

Följande kommer att bedömas:

-lösningar och samtal kring uppgifter som du löser enskilt eller i grupp

-skriftligt prov

 

Undervisning

Lektionerna startar med ett startblock där du får chansen att på egen hand lösa en uppgift eller ett problem. Efter att du har funderat på egen hand får du diskutera dina tankar och visa din lösning för en kompis. Därefter lyfter vi uppgiften i helklass och lyssnar på hur fler tänker.

De områden vi jobbar med finns i olika nivåer där du tillsammans med din lärare väljer den nivå som är en lagom utmaning för dig.

Du kommer även ha tillgång till den övergripande planeringen där du har tillgång till filmer inför varje ny delkapitel. De är till för att du ska kunna förbereda dig på ett bra sätt inför lektionen och därmed kunna få ut mer av den. 

Uppgifter

 • Ma-prov kapitel 3,Geometri åk 8

 • Prov Geometri åk 8, v 6

 • Material distansundervisning, Formelsamling, Övningsblad kap 3

 • Planering med filmer, geometri, kap 3

 • Prov kapitel 3 Geometri

 • Prov kapitel 3 Geometri

 • Geometriska kroppar

 • Geometriska kroppar

 • Planering geometri

 • Ma-Prov kap. 3, Geometri åk 8

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  7-9
 • Avbildning och konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala vid förminskning och förstoring av två- och tredimensionella objekt.
  Ma  7-9
 • Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.
  Ma  7-9
 • Geometriska satser och formler och behovet av argumentation för deras giltighet.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: