Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lag & rätt

Skapad 2020-11-09 19:30 i Hedens skola 7-9 Öckerö
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
I detta ämnesområde som behandlar lag och rätt får vi lära oss om lagar, lagstiftning, domstolsväsende och kriminalvård och får följa ett dramatiserat brott - i det här fallet ett ungdomsrån. Dramatiseringen handlar om själva rånet, dels polisens och åklagarens arbete, rättegången, domen och de frågor som den väcker hos brottsoffren.

Innehåll

Veckoplanering i samhällskunskap: Lag och rätt - åk 7

 

Kurstid: måndag den 9 november - onsdag den 2 december

Prov: onsdag den 2 december

 

Innehåll och syfte

I detta ämnesområde som behandlar lag och rätt får vi lära oss om lagar, lagstiftning, domstolsväsende och kriminalvård och får följa ett dramatiserat brott - i det här fallet ett ungdomsrån. Dramatiseringen handlar om själva rånet, dels polisens och åklagarens arbete, rättegången, domen och de frågor som den väcker hos brottsoffren. Arbetsområdet tar upp frågeställningar som exempelvis:

 

Varför behöver vi lagar och vilka bestämmer vilka lagar som ska finnas?

Vad är det för skillnad på en rättsstat och en polisstat?

Hjälper stränga straff mot brott?

 

 Syftet med ämnesområdet med undervisningen i samhällskunskap är att vi ska utveckla kunskaper om hur individer och samhällen påverkar varandra. Lag och rätt ger stora möjligheter att studera detta. När det gäller brott och hur de påverkar samhälle och individer finns det nog få områden där vi kan se sambandet så tydligt.

Vecka

Beting/läxor & prov

 

Tema: Lag och rätt

46

Beting/läxa

  1. Horisont 7 Läs s.75-85 + gör instuderingsfrågor och jobba med veckans begrepp.

  2. Filmer: a) Normer, regler och lagar, b) Polis och åklagare c) Från dom till straff

  3. Färdigt tidigt i veckan med betinget? Extrauppgifter på s.100-101.

47

Beting/läxa

  1. Horisont 7 - Läs s.86-93 + instuderingsfrågor och jobba med veckans begrepp.

  2. Filmer: a) Från dom till straff, b) Vad är rättssäkerhet?

  3. Färdigt tidigt i veckan med betinget? Extrauppgifter på s.100-101.

48

Beting/läxa

  1. Horisont 7 - Läs s 94-99 + instuderingsfrågor och jobba med veckans begrepp.

  2. Färdigt tidigt i veckan med betinget? Extrauppgifter på s.100-101.

49

Repetition och prov

  1. Repetition inför prov: Lag och rätt

  2. Skriftligt prov - onsdagen den 2 december

 

Kunskapskrav som bedöms i detta ämnesområde

 

K1. Eleven har kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.

K2. I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett fungerande sätt.

K4. Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då samband med underbyggda resonemang.

K5. Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med resonemang och underbyggda resonemang och kan då växla mellan olika perspektiv.

K8. Eleven har kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter, samt om för och nackdelar med olika former av gemensamt beslutsfattande.

K9. Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett fungerande sätt och för underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: