Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik moment 1 "Från röksignal till SMS"

Skapad 2020-11-09 20:18 i Strömsskolan Lilla Edet
Vi börjar terminen med att gå igenom kommunikationsteknik, från enkla meddelanden till dagens teknik. De enkla maskinerna, olika behov som tekniken hjälper oss uppfylla.
Grundskola 6 – 9 Teknik
"Att kommunicera med varandra - att på olika sätt berätta saker för varandra - är en av de förmågor som gör människan unik och skiljer oss från djuren. En del forskare menar att det var när våra förfäder lärde sig tala som vi blev människor."

Innehåll

Syfte

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om teknikens historiska utveckling för att de på så sätt bättre ska förstå dagens komplicerade tekniska företeelser och sammanhang och hur tekniken påverkat och påverkar samhällsutvecklingen. Undervisningen ska även bidra till elevernas förståelse för hur teknik utvecklas i samspel med andra vetenskaper och konstarter.

Centralt innehåll

 • Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
 • Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.
 • Tekniska lösningar inom kommunikations- och informationsteknik för utbyte av information, till exempel datorer, Internet och mobiltelefoni.
 • Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.

 

Till dig som elev

Efter det här momentet ska du kunna:

 • Teknikens fyra funktioner
 • Känna till olika sätt vi människor använt oss av för att ta kontakt och kommunicerat med varandra genom historien.
 •  Viktiga uppfinnare exempel Johann Gutenberg.
 •  Känna till olika tekniska hjälpmedel vi använt oss av för att skicka och sprida information genom historien.
 •  Känna till dagens kommunikationsteknik exempel datorns historia.
 •  Känna till "De enkla maskinerna" samt mekanikens gyllene regel. Kunna ge exempel på olika användningsområden där   dessa maskiner ingått och ingår.
   
 • Känna till våra grundbehov för överlevnad
 •  Känna till hur man hanterar olika nödsituationer.
 • Känna till olika sätt för förvaring och tillagning av mat genom historien.


Begrepp:

    Hieroglyfer, papyrus, pergament, tryckkonst, fonograf, telegraf, Morse, digital, transistor, virtuell, kommunikationssatellit,

    enkla maskiner, gängor, kraftvinst, kil, eggverktyg, skruven, vridningspunkt, hävarm, enarmad och tvåarmad hävstång, block,          talja, friktion, kullager, glidlager, kuggväxel och skakel.

    Känna till olika sätt att klara sig utan den moderna tekniken.
    Kunna tolka olika nödsignaler.

Undervisning

 • Undervisningen kommer att ske genom föreläsningar av läraren men även av eleverna.
 • Grupparbeten där vi testar och undersöker olika tekniker.
 • Eleverna kommer även få möjlighet att välja att arbeta med olika praktiska uppgifter som de sedan demonstrerar.
 • Rapportskrivning introduceras. Vi kommer titta på filmer.

Bedömning

Sker i samråd med eleverna. Elevernas kunskaper kommer att testas på något sätt.

Uppgifter

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: