Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spegel, spegel på väggen där

Skapad 2020-11-09 20:33 i Floby Skola Falköping
Flera uppgifter leder fram till en slutuppgift i vilken kunskaperna knyts samman i en uppgift.
Grundskola 7 – 9 Svenska
Vi ska arbeta med sagogenrens typiska drag genom att jämföra klassiska sagor utifrån dess uppbyggnad, innehåll och stil. En viktig del av arbetsområdet är att träna på muntligt berättande och presentationer. Som avslutning skriver du din egen saga som sedan ska läsas upp för en mindre grupp elever i årskurs F-3.

Innehåll

Eleverna arbetar med berättarövningar och får lära sig metoder för att berätta med inlevelse och hålla kontakt med publiken. De ska sedan som slutuppgift presentera en saga för klassen och återberätta den med inlevelse samt läsa upp sin egen saga för verkliga mottagare. 

Eleverna läser den klassiska folksagan Rödluvan.

Eleverna läser folksagan Rödluvan och lär sig att genren sagan vanligen är skriven med romantisk stil och kretsar kring kampen mellan gott och ont. De lär sig om några av sagans typiska drag och får i en muntlig presentation redogöra för vilka av dessa drag sagan de själva valt har. 

Uppgifter

 • Slutuppgift

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Spegel, spegel på väggen där

E
C
A
KOMMUNIKATION
Eleven visar viss anpassning till mottagaren till exempel genom att tala tydligt och viss engagemang.
Eleven visar relativt god anpassning till mottagaren till exempel genom att tala tydligt med inlevelse och engagemang.
Eleven visar god anpassning till mottagaren genom att tala tydligt med inlevelse, engagemang och betoning på viktiga ord, samt med god kontakt med publiken.
STRUKTUR
Det muntliga berättandet är i huvudsak sammanhängande och begripligt.
Det muntliga berättandet är i relativt väl sammanhängande med tydlig struktur, till exempel genom inledning och avslutning.
Det muntliga berättandet är väl sammanhängande och välstrukturerat, till exempel genom en effektiv inledning och avslutning
SPECIFIKT FÖR SLUTUPPGIFTEN
Efter att sagan berättats redovisar eleven för vilka typiska drag som finns i just denna saga på ett enkelt sätt.
Efter att sagan berättats redovisar eleven för vilka typiska drag som finns i just denna saga på ett utvecklat sätt.
Efter att sagan berättats redovisar eleven för vilka typiska drag som finns i just denna saga på ett välutvecklat sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: